Debiut AC S.A. – spółka ciekawa, ale…

Każda oferta publiczna to dla zainteresowanego inwestora indywidualnego nowe wyzwanie. Jedno jest pewne. Nie można wykorzystać analizy technicznej do podjęcia decyzji o zakupie akcji. Pozostaje zatem analiza fundamentalna, a podstawowym źródłem informacji do jej przeprowadzenia jest prospekt emisyjny.


Można też skorzystać z pojawiających się artykułów prasowych, a także krótkich informacji o spółce i jej finansach na stronach biur maklerskich, czy banków oferujących akcje. Ostatnio w prasie można spotkać ogłoszenia o publicznej emisji akcji spółki AC S.A., wiodącego w Polsce i liczącego się na świecie producenta instalacji „autogas” marki STAG. Na stronie internetowej spółki można zapoznać się z prospektem emisyjnym. Prawie 300 stron tekstu nie zachęca jednak do natychmiastowej lektury.

Warto na początek rzucić okiem na to, co piszą w profesjonalnej prasie branżowej. W Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 17 lipca 2011 r. ukazał się artykuł informujący o trwającej ofercie akcji spółki AC, producenta instalacji gazowych do samochodów. Zdaniem autora wiele przemawia za powodzeniem oferty. Wystarczy przeczytać śródtytuły: „AC tańsze od rywali”, „spory zysk ze skromnego kapitału własnego”, „dywidenda ma być regularna”. Wszystko to prawda. Mało tego przedstawione w artykule wskaźniki będą jeszcze korzystniejsze, gdyż okazało się, że cena emisyjna wyniesie 19,5 zł za akcję, czyli jest o 9 % niższa od opublikowanej ceny maksymalnej.

W innych publikatorach dominuje relacja z konferencji prasowej Pani Prezes spółki AC S.A. Tutaj trzeba uważać, ponieważ takie relacje mogą zawierać istotne błędy. Nie inaczej jest i tym razem. Wszędzie rzuca się w oczy informacja, że spółka zamierza pozyskać nawet 100 mln zł, chociaż jak słusznie napisano w Parkiecie „inwestorom oferowane są wyłącznie stare akcje”.

Na stronie internetowej mbanku można zapoznać się z podstawowymi danymi finansowymi spółki za ostatnie trzy lata. Rzeczywiście wyniki wyglądają na bardzo solidne, a zyski netto odniesione do przychodów (śr. 18,7 %), czy do kapitału własnego (śr. 40,7 %) są wręcz znakomite. Jest tylko jeden problem – przychody, a także zyski netto nie rosną. Przy proponowanej cenie emisyjnej 19,5 zł na akcję kapitalizacja spółki wyniesie (19,5 zł * 9326,4 tys. akcji) 181,9 mln zł. Biorąc pod uwagę zysk netto za 2010 r. w wysokości 21,1 mln zł, wskaźnik C/Z wynosi 8,62. Jednak jeżeli zwrócimy uwagę na deklarację zarządu, że zamierza wypłacać nawet do 100 % zysku w postaci dywidendy, to według bieżących parametrów dawałoby to zwrot z zainwestowanego kapitału w wysokości 11,6 % (Z/C *100). Nadal wynik jest niezły, ale to jest dzisiaj.

Co jednak spółka oferuje w przyszłości, a przede wszystkim jak zweryfikować te plany. Trzeba mianowicie zapoznać się z prospektem emisyjnym. Oczywiście jest tu dużo ciekawych informacji o branży, o celach strategicznych, o czynnikach ryzyka. Jednak, aby te informacje zweryfikować, trzeba być znawcą tematu. Niestety brakuje punktu odniesienia np. innej spółki z historią giełdową. Jest także prognoza zarządu na rok 2011. Przychody mają wzrosnąć do 135,3 ml zł, czyli o 14,3 % w stosunku do roku poprzedniego, natomiast zysk netto wyniesie 22 mln zł, czyli wzrośnie o 4,3 % w porównaniu z rokiem 2010.To wydaje się niewiele, jeżeli weźmie się pod uwagę, że zysk za rok poprzedni w całości pozostał w spółce.

W podsumowaniu prospektu, jako jeden ze strategicznych kroków, związanych z przygotowaniem dalszej ekspansji eksportowej i umocnienia pozycji w kraju, jaki podjęto w spółce, wymieniono przyjęcie Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki, w tym członków Zarządu. Być może to jest właśnie ten element, który pozwoli poznać oczekiwania dotychczasowych właścicieli odnośnie perspektyw spółki.

Otóż w dniu 12 maja 2010 r. na mocy Uchwały nr 1/12/05/2010, zmienionej Uchwałą nr 5/29/11/2010 z dnia 29 listopada 2010 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A., podjęło decyzję o utworzeniu Trzyletniego Programu Motywacyjnego 2010 – 2012, skierowanego do kluczowych pracowników spółki, w tym członków Zarządu. Jego celem jest zapewnienie warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki. Osoby uprawnione będą miały prawo do objęcia po 128 tys. warrantów, przez kolejne trzy lata, z prawem pierwszeństwa do objęcia takiej samej ilości akcji, po cenie emisyjnej wynoszącej 3,375 zł każda. Uprawnienie to jest warunkowane spełnieniem celów finansowych, które polegają na:

a) osiągnięciu przez spółkę, potwierdzonego przez audytora, zysku brutto powiększonego o amortyzację z wyłączeniem przychodów i kosztów związanych z otrzymaniem dotacji UE na dofinansowanie zakupu środków trwałych, a także z wyłączeniem kosztów związanych z wyceną Programu Motywacyjnego, w wysokości odpowiednio:

27,4 mln zł za rok 2010,
30,14 mln zł za rok 2011,
33,154 mln zł za rok 2012.

b) w przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie niższym lub równym 70 % Osobom Uprawnionym nie przysługują warranty w ramach danej transzy,

c) w przypadku zrealizowania Celu Finansowego Spółki na poziomie od 70 % i więcej, każdej osobie przysługują warranty w ramach danej transzy w liczbie ustalonej według odpowiedniej formuły, z której wynika, że za każdy 1 % realizacji Celu Finansowego powyżej 70 % przysługuje 1/30 ogólnej puli warrantów.

d) przy ocenie poziomu realizacji celu finansowego Spółki zostaną uwzględnione uzasadnione czynniki, na które Osoby Uprawnione nie miały wpływu, w tym umocnienie się polskiego złotego poniżej poziomu 3,8 PLN/EUR. Wymaga to uchwały Walnego Zgromadzenia, poprzedzonej rekomendacją Rady Nadzorczej.

Z przedstawionych informacji (ppkt a) wynika, że Celem Finansowym Programu Motywacyjnego jest wzrost rocznego zysku brutto powiększonego o amortyzację i skorygowanego o wpływ środków UE, o 10 %. tj. o 2,74 mln zł w 2011 oraz 3,014 mln zł w 2012 r. Za rok 2010 Program został zakończony sukcesem i rozliczony. Z prospektu wynika także, że koszt Programu Motywacyjnego w 2010 r. oszacowano na 2,23 mln zł. Co w zamian uzyskali akcjonariusze? W 2010 r. zysk netto spółki wyniósł 21,088 mln. zł i był wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim o 81 tys. zł. W roku 2011 zarząd prognozuje, że zysk netto wyniesie 22,0 mln zł, czyli wzrośnie o 912 tys. zł, przy podobnych do roku poprzedniego kosztach Programu. Oznacza to, że dotychczasowe koszty Programu Motywacyjnego są zdecydowanie wyższe od przyrostu korzyści dla akcjonariuszy. Trzeba przy tym pamiętać (ppkt c), że nawet zdecydowane pogorszenie realizacji Celu Finansowego (nawet do 30 %), nie pozbawia Zarządu i innych Osób Uprawnionych do objęcia odpowiedniej ilości akcji po cenie emisyjnej 3,375 zł. To jeszcze nie wszystko. Dopuszcza się możliwość złagodzenia warunków Celu Finansowego, jeżeli pojawią się okoliczności, na które Zarząd i inne Osoby Uprawnione nie miały wpływu (ppkt d).

Mając na uwadze obecną cenę emisyjną 1 akcji (19,5 zł), to wartość programu motywacyjnego w latach 2010 – 2012 wyniesie 384 tys. akcji *(19,5 zł/akcję – 3,375zł/akcję)= 6,192 mln zł. Co w zamian uzyskają nowi akcjonariusze? Utrzymanie dotychczasowego poziomu zysku netto? A może jego pogorszenie? Jakie ryzyko jest po stronie Zarządu spółki, jeśli nie uzyska zaplanowanych Celów Finansowych? Z Programu wynika, że żadne. Co najwyżej nie uzyska dodatkowych profitów, a przecież w odwodzie są jeszcze okoliczności łagodzące.

Podsumowując, można stwierdzić, że dotychczasowe wyniki uzyskiwane przez spółkę AC S.A. są optymistyczne, ale przyszłość nie jest klarowna. Potwierdza to przyjęty w spółce Program Motywacyjny dla członków Zarządu i innych kluczowych osób dla spółki, który albo jest nielogicznym i kosztownym rozwiązaniem albo/i potwierdza, że spółka wyczerpała możliwości rozwoju.


Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

 1. Tydzień na rynkach: EBC przygotował prezenty, ale rozdają je Amerykanie Europejski Bank Centralny przeprowadził pierwszą z dwóch zaplanowanych aukcji trzyletnich pożyczek dla sektora bankowego strefy...
 2. Analiza Techniczna Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Dzisiejsza czarna świeca na wykresie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. potwierdza scenariusz, w którym to ostatnie...
 3. S&P500 – wybicie z formacji ORGR, ale… Po wyznaczeniu lokalnego szczytu 27 października ubiegłego roku na wykresie S&P500 doszło do korekty poprzedniego...
 4. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW) – wewnątrz trójkąta Notowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w niewielkim stopniu skorzystały w odreagowania wakacyjnych spadków, z jakim...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Debiuty Giełdowe, Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Debiut AC S.A. – spółka ciekawa, ale…

 1. cawmook pisze:

  Dzięki za tego rodzaju analizy. Tym się właśnie różni czytanie od czytania ze zrozumieniem 😉
  Przy okazji, zaglądam często, ale jakoś ostatnio analizy nie pojawiają się tak często jak na początku. Proszę (prosimy?) o więcej i częsciej 😉 zwłaszcza poważnych spółek z WIG20/40 a nie małych spekulantów, hehe.

 2. Almanach Inwestora admin pisze:

  Dziękuję za komentarz. Rzeczywiście ostatnio rzadziej pojawiają się analizy. Spowodowane jest to okresem wakacyjnym i wyjazdami, a tym samym ograniczonym czasem na analizowanie 🙂 No ale niedługo się to zmieni i postaram się zwrócić również większa uwagę na spółki z WIG20 i SWIG40. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *