Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej od strony wpływów związane są z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego w postaci kredytów i pożyczek.

Natomiast wydatki związane są ze spłatą kredytów i pożyczek, a także z wypłatą dywidend. Zatem w warunkach intensywnej działalności inwestycyjnej przepływy z działalności finansowej są dodatnie, a w trakcie spłaty kredytów i pożyczek oraz wypłaty dywidend – ujemne.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem