Fibonacci

Fibonacci – również znany jako Leonardo Fibonacci lub Leonardo Pisano. Był to włoski matematyk. Urodził się w 1175 r. w Pizie. Jeden z najwybitniejszych uczonych swoich czasów. Twórca wielu rozpraw matematycznych, z których duża część w ciągu wieków zaginęła. Do najważniejszych z jego dokonań należy zaliczyć min. wprowadzenie cyfr arabskich, które stopniowo wyparły powszechnie stosowaną w tamtym okresie numerację rzymską.

Niewątpliwie najważniejszym jego dziełem było odkrycie ciągu liczb naturalnych określonych rekurencyjnie (odwołujących się do samych siebie). Ciąg został upubliczniony w 1202 r. jako rozwiązanie zadania o rozmnażaniu królików.

Pierwsze dwa wyrazy ciągu to jedynki, a każda następująca po nich liczba jest sumą dwóch poprzednich: