Teoria Fal Elliotta

W swojej teorii fal Ralph Nelson Elliott przyjął za fundament założenie, że zbiorowe zachowania ludzkie podlegają cyklicznym tendencjom i zmieniają się według pewnych dających się wyodrębnić schematów. Wykorzystując opisane założenie do badań indeksu Dow Jones Industrial (DJIA) Elliott odkrył, że zmiany cen podlegają pewnym rozpoznawalnym trendom. Dogłębna i szczegółowa analiza charakterystyki ruchów cenowych pozwoliła mu wyodrębnić i ucharakteryzować pewne występujące cyklicznie na rynkach układy.

Elliott wyodrębnił trzynaście formacji o specyficznym kształcie, które łączą się ze sobą tworząc bliźniacze formacje wyższego rzędu. Formacje wyższego rzędu również łączą się dzięki czemu powstają układy stopnia jeszcze wyższego. Formacje, czyli fale, zostały zilustrowane i dokładnie zdefiniowane tworząc system analizy rynku znany jako „Teorią fal Elliota”.


Teoria fal Elliotta

Książka o jednoznacznym tytule „Teoria fal Elliotta” Alfreda J. Frosta, Roberta R. Prechtera to podstawowe źródło wiedzy na temat koncepcji teorii fal, która znacznie poszerza dotychczasową wiedzę ten temat. Dzięki tej publikacji czytelnik ma okazję poznać znacznie więcej niuansów teoretycznych, a przede wszystkim może zweryfikować nowo zdobytą wiedzę w praktyce i to w znanych dotychczas jedynie nielicznym perspektywach czasowych.


Teoria fal Elliota – podstawowy schemat

Podstawowy układ w teorii Elliotta posiada formę pięciofalową. Zatem ruchy cen na rynku można podzielić na pięć formacji zwanych falami posiadających określoną strukturę. Trzy spośród nich, oznaczone jak fale 1, 3 i 5, wskazują kierunek głównego trendu. Fale 2 i 4 to fale zwrócone w przeciwnym kierunku do całego ruchu, czyli fale korygujące. Są to tzw. korekty.

Pełna pieciofalowa struktura tworzy tzw. falę impulsu ponieważ nadaje ona rynkowi pęd. Następnym elementem, który pojawia się po falach impulsu są fale korygujące. Najczęściej posiadają one strukturę trójfalową ABC. Fale A i C wskazują główny kierunek korekty. Fala B skierowana jest w przeciwnym kierunku co dwie poprzednie.

Fale Elliotta

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż fale 1, 3 i 5 to także fale impulsu. Dlatego też owe trzy fale również posiadają strukturę pięciofalową. Po każdej z nich następuje fala korygująca. Zatem fale 2 i 4, jako korekty, posiadają strukturę trójfalową abc. Wynika z tego, że pełny cykl ośmiofalwy składa się z głównej fali impulsu oraz fali korygującej. Po zakończeniu każdego ośmiofalowego cyklu następuje kolejny, który również składa się z pięciu fal impulsu, po których dochodzi do trójfalowej korekty.

Struktura rynku według teorii fal Elliotta wygląda następująco: fale impulsu i korekty dzielą się na osiem fal niższego stopnia, które w sumie możemy podzielić na trzydzieści cztery fale jeszcze niższego stopnia. Mamy zatem do czynienia z sytuacją, że dwie kolejne fale dowolnego stopnia dzielą się na fale niższego rzędu będąc zarazem częścią fali stopnia wyższego.

Pełny Cykl Rynkowy

Na rysunku powyżej został przedstawiony pełny cykl rynkowy według teorii Elliotta. Podstawą cyklu jest jeden impuls oraz korekta. Obie fale dzielą się kolejno na 5 i 3 podfale, które z kolei dzielą się 21 i 13 fal niższego rzędu aż dochodzimy do 144 fal, z których składa się pełny cykl.

Istotny jest w tym miejscu fakt, że każda liczba w cyklu powstała po podzieleniu poprzedniej fali na fale niższego rzędu należy do liczb z ciągu Fibonacciego co potwierdza związek „teorii fal Elliotta” z bardziej naturalnymi schematami.

  1. Korekty według teorii fal Elliotta
  2. Najważniejsze zasady w teorii fal Elliotta