Długa biała świeca na niskim poziomie cenowym

Posiłkując się świecami japońskimi nie powinno się próbować przewidywać ruchów cen na podstawie analizy tylko jednej świecy, może ona jednak sygnalizować zmiany kierunku rynku. Długa biała świeca przy wystąpieniu układu, widocznego na rysunku poniżej, może być pierwszym sygnałem do zmiany trendu.