Wskaźnik cyklu zobowiązań

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu zobowiązań

Wskaźnik cyklu zobowiązań informuje po ilu dniach spółka reguluje swoje zobowiązania.

 

Wskażnik cyklu zobowiązań
W tym przypadku to spółka przez ten właśnie okres korzysta z nie oprocentowanego kredytu kupieckiego. Zatem im dłuższy jest to okres tym większe korzyści dla spółki.

Trzeba jednak pamiętać, że cykl zbyt długi może oznaczać problemy z regulowaniem zobowiązań przez spółkę, np. z powodu braku płynności, co może prowadzić do wzrostu kosztów z tytułu przeterminowanych płatności, a w konsekwencji skutkować może pogorszeniem relacji z kontrahentami.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu zobowiązań

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem