Tydzień na rynkach: Wyniki spółek za IV kwartał 2015

Ostatni kwartał 2015 r. przyniósł pogorszenie  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników za IV kwartał spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikowanych przez Gazetę Giełdową Parkiet. Przy prezentacji zestawień wyników autorzy zastosowali metodologię sumy kroczącej, polegającej na porównaniu sumy wyników czterech  ostatnich kwartałów do sumy wyników z poprzednich czterech  kwartałów. Firmy giełdowe pokazały gorsze wyniki zarówno na poziomie przychodów, operacyjnym, jak i zysku netto. Narastająco po 4 kwartałach sprzedaż spadła o 1,6 %, zysk operacyjny zmniejszył się o 86,9 %, a zysk netto spadł o 68,9 %. Pozytywnie pod względem przychodów zaprezentowały się następująca branże: deweloperzy – wzrost o 6,6 %, oprogramowanie i usługi informatyczne  – wzrost o 5,3 %, sprzedaż detaliczna – wzrost o 2,1 %. Z kolei relatywnie najsłabsze wyniki uzyskały branże:  chemikalia  – spadek o 6,6 %, ropa, gaz i węgiel – spadek o 4,9 %, wydobycie i przetwarzanie matali – spadek o 2,5 %. Pod względem zmian w wysokości zysku operacyjnego (bez banków) najlepiej zaprezentowały się następujące branże: deweloperzy – wzrost o 1836,0 %, chemikalia  – wzrost o 11,8 %, produkty budowlane – wzrost o 9,1 %.  Natomiast najsłabsze porównawczo wyniki operacyjne uzyskały następujące branże: energetyka oraz wydobycie i przetwarzanie metali – strata operacyjna zamiast zysku poprzednio,  usługi telekomunikacyjne  – spadek o 43,1 %, ropa, gaz i węgiel – spadek o 36,4 %. Natomiast pod względem zmian wysokości zysku netto najlepiej zaprezentowały się spółki z branż: media – wzrost o 20,6 %, firmy inżynieryjne i budowlane  – wzrost o 7,1 %, chemikalia – wzrost o 5,8 %. Wyraźną poprawę zanotowali deweloperzy, którzy uzyskali  zysk wobec straty w poprzednim okresie. Natomiast najgorsza sytuacja wystąpiła w następujących branżach:  energetyka – miało miejsce wyraźne pogłębienie strat, wydobycie i przetwarzanie metali – wyraźna strata zamiast zysku netto poprzednio, usługi telekomunikacyjne  – zmniejszenie zysku netto  o 60,1 %, ropa, węgiel i gaz – zmniejszenie zysku netto o 51,1 %.

Pomimo przyjętej metodologii „sumy kroczącej” uzyskane wyniki za cztery  kwartały 2015 r. trudno jest jednak porównywać z wynikami uzyskanymi wcześniej. Powodem są wielomiliardowe odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dokonanych przez część spółek, w tym głównie spółek Skarbu Państwa. Odpisy z tytułu utraty wartości to księgowy, najczęściej jednorazowy  zabieg, który wpływa m.in. na obniżenie zysku netto, ale nie skutkuje wypływem gotówki z firmy. Powodem dokonania odpisów może być  np. istotny spadek cen produktów wytwarzanych przez firmy, co powoduje, że wartość aktywów w bilansie jest istotnie wyższa od wartości możliwej do uzyskania. Typowym przykładem takiej firmy jest KGHM, który na skutek spadku cen miedzi dokonał odpisów  utraty wartości aktywów w wysokości 5,1 mld zł. Z innych firm największych odpisów dokonali: Tauron – 4,9 mld zł, JSW – 2,7 mld zł, ZE PAK prawie 2 mld zł i Enea – 1,7 mld. O potrzebie ostrożnego podejścia do negatywnej oceny dokonanych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów wskazuje zachowanie indeksów giełdowych, które nie zareagowały nagłym spadkiem cen po ujawnieniu tych informacji. Trzeba jednak pamiętać, że rynek już znacznie wcześniej negatywnie wycenił firmy w branżach, gdzie nastąpiło  wyraźne pogorszenie koniunktury.

 Gospodarka

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w marcu do 51,8 pkt. z 49,5 pkt. w poprzednim miesiącu – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51,0 pkt. Poziom 50 pkt. przy oznaczaniu wskaźnika aktywności stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem w sektorze. (PAP)

 Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w marcu 91 pkt. – podano w końcowym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się w marcu wskaźnika na poziomie 90,5 pkt.  W lutym wskaźnik wyniósł 91,7 pkt.(PAP)

Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w marcu wzrosła o 215 tys., podczas gdy w lutym wzrosła o 245 tys., po korekcie – podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 195 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 236 tys., po korekcie.  Stopa bezrobocia w USA w marcu wyniosła 5,0 proc., wobec 4,9 proc. w lutym.  Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 4,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 205 tys. wobec 242 tys. w lutym przed korektą, a w sektorze prywatnym wzrośnie o 190 tys. wobec 230 tys. miesiąc wcześniej przed korektą. (PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 51,6 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano 51,4 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.(PAP)

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 50,7 pkt. wobec 50,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano 50,4 pkt.(PAP)

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 49,6 pkt. wobec 50,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe dane. Wstępnie szacowano 49,6 pkt. (PAP)

 Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 53,8 w marcu br. z 52,8 pkt zanotowanych w lutym 2016 r., poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Wskaźnik ten osiągnął tym samym najwyższą wartość od 8 miesięcy. Konsensus rynkowy wynosił 52,8 pkt.

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w marcu 49,7 pkt. wobec 48,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano wyliczenia Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się w III 48,3 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej 50 kurczenie się sektora. (PAP

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w marcu 50,2 pkt. wobec 49,0 pkt. miesiąc wcześniej – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 49,4 pkt.(PAP)

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w marcu 53,8 pkt. wobec 52,7 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. (PAP)

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

 Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2073    pkt, wobec  2036  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,8 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 9795 pkt. wobec 9851 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,6  %). Indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 48507    pkt, wobec  47421 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,3 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,781    % wobec   1,900 % w poprzednim tygodniu (spadek o 6,3 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,147 %   wobec  0,182 % na koniec poprzedniego  tygodnia (spadek o 19,2  %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 2,817   %  wobec 2,883 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,3 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,139   USD  wobec  1,117 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,0  %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,74   PLN, wobec 3,82 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 2,1 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,25   PLN, wobec 4,26  na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 38,64      USD za baryłkę, wobec    40,44 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 4,5 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4814  USD, wobec 4958 USD  na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 2,9 %).   Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1223        USD za uncję, wobec   1217 USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,5  %).   Cena srebra wyniosła  15,05    USD za uncję,  wobec   15,20 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,0 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

Zobacz także:

Brak podobnych wpisów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *