Tydzień na rynkach: Błysk złota

Po ponad czterech latach trwania trendu spadkowego  na rynku złota, od początku bieżącego roku złoty kruszec wyceniany w dolarach podrożał o prawie 20 %. Czy to oznacza  zmianę długoterminowego trendu na wzrostowy, czy też tylko korektę przed kontynuacja dalszych spadków?. Zdania analityków i inwestorów w tej kwestii są mocno podzielone. Ucieczka do bezpiecznych przystani, a za taką uważane jest złoto, ma zazwyczaj miejsce w czasach kryzysu, kiedy inwestorzy panicznie wyprzedają  aktywa uznawane za bardziej ryzykowne np. akcje. Początek bieżącego roku na rynkach finansowych był niezwykle burzliwy, z powodu rosnących obaw o stan największych gospodarek świata. Ostatnie tygodnie przyniosły jednak znaczne uspokojenie nastrojów. Znaczący w tym udział miały deklaracje wiodących eksporterów ropy naftowej o wstrzymaniu wzrostu jej wydobycia. Przełożyło się to na wzrost cen ropy naftowej i poprawę sentymentu na rynku akcji. Również wskaźniki wyprzedzające koniunktury były zasadniczo korzystniejsze niż oczekiwania. Jeżeli kolejne tygodnie potwierdzą, że reakcje z powodu obaw o stan światowej gospodarki były przesadzone, to rynek złota może nie potwierdzić swojej siły z ostatnich tygodni. Dużo będzie zależało od działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która będzie musiała określić się, odnośnie kontynuacji rozpoczętej w grudniu ubiegłego roku podwyżki stóp procentowych. Ta decyzja ma niebagatelne znaczenie dla ewentualnego umocnienia się dolara. Z kolei silny dolar nie sprzyja wzrostom cen złota. Z drugiej jednak strony dotychczasowe niekonwencjonalne działania banków centralnych spowodowały, że efekt finalny tych działań trudno przewidzieć. Można założyć, że im później kryzys nadejdzie tym dotkliwsze mogą być jego skutki. To może oznaczać, że dobra passa dla złota jeszcze powróci.

 Gospodarka

 Wskaźnik aktywności ISM w przemyśle amerykańskim wzrósł w lutym do 49,5 pkt. z 48,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 48,5 pkt.  Poziom 50 pkt. przy oznaczaniu wskaźnika aktywności stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem w sektorze przemysłowym

Wskaźnik aktywności ISM w usługach w USA spadł w lutym do  53,4 pkt. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 53,1 pkt.W styczniu wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 53,5 pkt.50 pkt. stanowi granicę pomiędzy rozwojem a spadkiem aktywności w sektorze usług.

 Zamówienia na dobra trwałe w USA w styczniu wzrosły m/m o 4,7 proc., po tym jak w grudniu spadły o 4,6 proc. m/m po korekcie. Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 1,7 proc. m/m wobec spadku o 0,7 proc. miesiąc wcześniej po korekcie.

 Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w lutym wzrosła o 242 tys., podczas gdy w styczniu wzrosła o 172 tys., po korekcie. Stopa bezrobocia w USA w lutym wyniosła 4,9 proc., wobec 4,9 proc. w styczniu.  Analitycy ankietowani przez agencję Bloomberg spodziewali się stopy bezrobocia w USA na poziomie 4,9 proc. oraz że liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych wzrośnie o 195 tys. wobec 151 tys. w styczniu przed korektą. Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł w lutym 62,9 proc. wobec 62,7 proc. miesiąc wcześniej.

 Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła do 278 tys. z 272 tys. tydzień wcześniej. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 270 tys

 Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 53,0 pkt. wobec 53,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 52,7 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 51,2 pkt. wobec 52,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano 51,0 pkt.  Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektor

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 53,3 pkt. wobec 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano wskaźnik na 53,0 pkt.  Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 50,5 pkt. wobec 52,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano 50,2 pkt.

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 55,3 pkt. wobec 55,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 55,1

 Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 50,2 pkt. wobec 50,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe dane. Wstępnie szacowano 50,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 49,2 pkt. wobec 50,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano końcowe wyliczenia. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 49,8 pkt.

 Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 10,3 proc., wobec 10,4 proc. w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.  Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 10,4 proc.

 Drugi szacunek Produktu Krajowego Brutto (PKB) w Polsce za IV kwartał 2015 r. potwierdził oczekiwania rynku, że gospodarka znajdowała się w tym okresie w bardzo dobrej kondycji. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), PKB wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r. wobec 3,5% wzrostu w poprzednim kwartale, przy czym popyt krajowy odnotował wzrost o 4% (wobec 3,2% w III kw. 2015 r.). W połowie lutego GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3,9% r/r w IV kw. 2015 r.

 Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 52,8 w lutym br z 50,9 pkt zanotowanych w styczniu 2016 r. Odczyt nadal sygnalizuje ogólną poprawę sytuacji w polskim sektorze przemysłowym. Konsensus rynkowy wynosił 50,8 pkt.”Głównym czynnikiem mającym wpływ na ogólne polepszenie warunków w sektorze przemysłowym w lutym był szybszy wzrost liczby nowych zamówień.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lutym 49,0 pkt. wobec 49,4 pkt. miesiąc wcześniej – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 49,4 pkt.  Z kolei z wyliczeń podanych przez Caixin Media i Markit Economics wynika, że PMI w sektorze przemysłowym wyniósł w lutym 48,0 pkt. wobec 48,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, a analitycy spodziewali się 48,4 pkt.

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

 Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2000    pkt, wobec  1948  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,7 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 9824 pkt. wobec 9513 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,3  %). Indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 46401    pkt, wobec  45770 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,878    % wobec   1,766 % w poprzednim tygodniu (wzrost o 6,3 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,240    %   wobec  0,146 % na koniec poprzedniego  tygodnia (wzrost o 64,4 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 2,982   %  wobec 2,961 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,100   USD  wobec  1,094 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5  %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,93    PLN, wobec 3,99 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek  o 1,5 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,32   PLN, wobec 4,37   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 1,1 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 38,94      USD za baryłkę, wobec    35,14 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 10,8 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4996       USD, wobec 4692 USD  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 6,5 %).   Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1260        USD za uncję, wobec   1223 USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (wzrost o 3,0  %).   Cena srebra wyniosła  15,54     USD za uncję,  wobec   14,93 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 4,1 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

Zobacz także:

Brak podobnych wpisów

Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *