Tydzień na rynkach: Polska będzie wielka?

W minionym tygodniu wicepremier Morawiecki zaprezentował, przyjęty przez rząd,   Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na następne 25 lat. Motto prezentacji to słowa Józefa Piłsudskiego: „Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale”, co ma świadczyć o randze dokumentu i wielkich oczekiwaniach jego autorów. Plan, jak każdy tego rodzaju dokument, przedstawia diagnozę stanu obecnego, cel planu, sposoby jego realizacji oraz harmonogram działań. W diagnozie stanu obecnego mowa o tym, że Polska wpadła w 5 pułapek rozwojowych: średniego dochodu, braku równowagi, przeciętnego produktu, demograficzną i słabości instytucji. Ani słowa o osiągnięciach ostatniego 25 – lecia, chociaż kampania wyborcza dawno się skończyła. Wypada zatem domniemywać, że to właśnie dotychczasowa polityka wpędziłą nasz kraj w wymienione pułapki rozwojowe i spowodowała m.in. niskie dochody Polaków i ich rozwarstwienie, niską innowacyjność gospodarki, uzależnienie od kapitału zagranicznego, brak polskich championów narodowych, czy niską ściągalność podatków. Stąd też trudno się dziwić, że celem planu jest: „uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków”. Autorzy planu zamierzają to osiągnąć poprzez: reindustrializacje, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansję zagraniczną oraz rozwój społeczny i regionalny. Na realizację planu w najbliższych latach zamierza się przeznaczyć ponad bilion zł, w tym głównie środki unijne wraz z wkładem własnym (480 mld zł), środki polskich firm (do 380 mld zł), nadpłynność sektora bankowego (90 mld zł), krajowe fundusze rozwojowe (od 140 do 220 mld zł) i środki instytucji międzynarodowych (od 50 – 80 mld zł). .Plan na rzecz Odpowiedzialnego rozwoju jest niewątpliwie ambitnym projektem gospodarczym. Jednak jak podkreślają eksperci , może okazać on się tylko i wyłącznie listą życzeń obecnego rządu. Realizacja planu wymaga bowiem aktywnego zaangażowania wszystkich uczestników życia gospodarczego i społecznego w Polsce. Jednak dotychczasowe działania ekipy rządzącej nie dają podstaw do takiego optymizmu. Nowoczesna, w „czarnej księdze” 99 dni rządów PiS, wskazuje na „ osłabienie instytucji państwa prawa, silne upolitycznienie państwa, pogłębienie podziałów społecznych, destrukcję służby cywilnej, poważne osłabienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej oraz zniszczenie mediów publicznych”. Może lepiej byłoby, żeby celem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju nie było tworzenie Polski wielkiej,  ale normalnej, a przede wszystkim przewidywalnej.

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w USA w styczniu wzrosła o 0,9 % m/m – podała Rezerwa Federalna (Fed). Analitycy spodziewali wzrostu wskaźnika produkcji przemysłowej o 0,4 % m/m. W grudniu wskaźnik spadł o 0,7 % po korekcie wobec spadku o 0,4 % przed korektą.

 W USA inflacja CPI w ujęciu rocznym wzrosła o 1,4%, natomiast wzrost bazowej inflacji CPI- a więc z wyłączeniem cen energii oraz żywności – wyniósł aż 2,2%. W obydwu przypadkach odczyty były lepsze od konsensusu ekonomistów.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w lutym mocno się pogorszyło – wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 1,0 pkt. wobec 10,2 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 0,0 pkt.  Indeks ocen obecnej sytuacji spadł w lutym do 52,3 pkt. z 59,7 pkt. w poprzednim miesiącu. Tu oczekiwano spadku do 55,0 pkt.

W Polsce produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,4 % r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 8,0 % – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w styczniu wzrostu produkcji r/r o 3,1 %., zaś m/m spadku o 6,1 %.  Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła w styczniu r/r o 3,3 %., a m/m spadła o 0,2 %.

W Polsce sprzedaż detaliczna w styczniu, liczona w cenach stałych, wzrosła o 3,1 % w ujęciu rocznym; w ujęciu miesięcznym spadła o 25 % – podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w styczniu wzrosła o 3 %. r/r i spadła o 23,2 %. m/m.

Akcje, obligacje, waluty i surowce

 Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1918     pkt, wobec  1865  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,8 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 9388   pkt. wobec 8968 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 4,7  %). Indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 45456     pkt, wobec  43849 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,7 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,745    % wobec   1,752 % w poprzednim tygodniu (spadek o 0,4 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,204     %   wobec  0,263 % na koniec poprzedniego  tygodnia (spadek o 22,4 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 2,951   %  wobec 3,055 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,4 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,113    USD  wobec  1,125 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,1  %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,93    PLN, wobec 3,91 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,37   PLN, wobec  4,40 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,7 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 33,11      USD za baryłkę, wobec    32,77 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4606       USD, wobec 4491 USD  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,6 %).   Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1227      USD za uncję, wobec   1238 USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (spadek o 0,9  %).   Cena srebra wyniosła  15,37     USD za uncję,  wobec   15,73 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,3 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: PPK ożywią polską giełdę? Za jedną z istotnych przyczyn słabości kursów akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW)...
  2. Tydzień na rynkach: Unia bankowa będzie, ale później Ostatni szczyt przywódców Unii Europejskiej dotyczył przede wszystkim kwestii unii bankowej i przekazania kontroli nad...
  3. Tydzień na rynkach: Łatwiej ożywić rynki niż gospodarkę Europejski Bank Centralny nie ustaje w wysiłkach na rzecz stymulacji słabnącej gospodarki strefy euro....
  4. Tydzień na rynkach: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjęta W ostatni wtorek rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której podstawowym celem jest wzrost...
  5. Tydzień na rynkach: Ucieczka do bezpiecznych aktywów W ostatnim tygodniu, pomimo braku istotnych zmian w danych makro oraz świętowania Nowego Roku przez...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *