Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB

W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę światowego wzrostu PKB do 3,4% na 2016 r. i do 3,6% na 2017 r. (wobec 3,1 % szacowanych w 2015 r.). Oznacza to obniżkę o 0,2 pkt proc. w porównaniu z projekcją z października ubiegłego roku.  Oczekuje się, że przyspieszenie globalnego wzrostu będzie bardziej stopniowe niż zakładano w październikowym raporcie’, zwłaszcza na rynkach wschodzących i gospodarkach rozwijających się.  MFW prognozuje obecnie, że wzrost PKB w USA wyniesie po 2,6% w latach 2016-2017 (wobec 2,5% szacowanych na 2015 r.). Oznacza to obniżkę o 0,2 pkt proc. wobec oczekiwań z października. Styczniowa prognoza dla strefy euro wynosi 1,7%  wzrostu PKB w latach 2016 – 2017 (wobec 1,5% szacowanych w 2015 r.). Oznacza to wzrost o 0,1 pkt w przypadku 2016 r. i brak zmian w odniesieniu do 2017 r. Fundusz nie zmienił prognoz dla Chin. Nadal oczekuje wzrostu PKB na poziomie 6,3% w 2016 r. i 6,0 % w 2017 r. (wobec 6,9% szacowanych w 2015 r.). Spowolnienie i równoważenie chińskiej gospodarki, niższe ceny surowców i napięcia w niektórych  dużych gospodarkach z  rynków wschodzących będą nadal ciążyć na możliwościach wzrostu w latach 2016 – 2017. Z kolei przewiduje się stopniową poprawę tempa wzrostu w krajach przeżywających obecnie gospodarcze spowolnienie, w szczególności w Brazylii, Rosji i niektórych krajach Bliskiego Wschodu. Autorzy wskazują jednak, że prognozowane, wciąż kruche  ożywienie może zostać udaremnione przez istniejące zagrożenia oraz nowe polityczne i gospodarcze wstrząsy. Wygląda na to, że te obawy te potwierdzają główne  indeksy giełdowe na świecie, których zachowanie w ostatnich miesiącach, wskazuje na możliwe dyskontowanie pogorszenia sytuacji gospodarczej.

 Gospodarka

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 52,7 pkt, wobec 51,2 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy oczekiwali, że  wskaźnik wyniesie 51,0 pkt.  

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu wzrosła do 5,46 mln w ujęciu rocznym – podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).Analitycy z Wall Street spodziewali się, że  sprzedaż domów na rynku wtórnym wzrośnie do 5,2 mln.

 Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 293 tys. w tygodniu zakończonym 16 stycznia 2016 roku. Oznacza to wzrost o 10 tys. wobec poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 278 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 285 tys.

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 52,3 pkt. wobec 53,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.Analitycy szacowali, że indeks wyniesie  53,0 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics,  wyniósł w styczniu 53,6 pkt, wobec 54,2 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie  54,1 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 52,1 pkt., wobec 53,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.Analitycy szacowali, że indeks wyniesie  53,0 pkt.

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 55,4 pkt. wobec 56,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 55,5 pkt.

 Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w styczniu pogorszyło się – wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 10,2 pkt. wobec 16,1 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 8,0 pkt. Indeks ocen obecnej sytuacji wzrósł jednak w styczniu do 59,7 pkt. z 55,0 pkt. w poprzednim miesiącu. Tu oczekiwano spadku do 53,1 pkt.

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 50,0 pkt. wobec 51,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.Analitycy szacowali, że  indeks wyniesie 51,3 pkt.

 Według wstępnych wyliczeń indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 50,6 pkt. wobec 49,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca.Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 50,1 pkt.

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce zwiększyła się w grudniu ub.r. o 6,7% r/r, wobec wzrostu o 7,8 % r/r w listopadzie . Konsensus analityków  wynosił 5,99% wzrostu r/r. Z kolei sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 4,9% r/r w grudniu ub.r,, wobec wzrostu o 5,7 % w listopadzie. Konsensus analityków wynosił 3,48% wzrostu r/r. Natomiast produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych spadła w grudniu 2015 r. o 0,3% r/r, wobec wzrostu o 1,2% r/r w listopadzie 2015 r.  Według ekonomistów  miała ona zanotować wzrost średnio o 2,26% r/r.

Produkt Krajowy Brutto Chin rozwijał się w tempie 6,8% w ujęciu rocznym w IV kwartale 2015 r. wobec 6,9% wzrostu w poprzednim kwartale, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 6,8% r/r.

 Produkcja przemysłowa Chin wzrosła o 5,9% w ujęciu rocznym w grudniu 2015 r. wobec wzrostu 6,2% r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 6% r/r.

 Sprzedaż detaliczna w Chinach wzrosła o 11,1% w ujęciu rocznym w grudniu 2015 r. wobec 11,2% wzrostu r/r miesiąc wcześniej, podało Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Konsensus rynkowy wynosił 11,3% wzrostu r/r.

 Akcje, obligacje, waluty i surowce

 Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1907   pkt, wobec  1880  pkt na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 9765  pkt. wobec 9545 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,3 %). Indeks WIG, zakończył tydzień na poziomie 43039   pkt, wobec  43720 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,6 %)

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,054 % wobec   2,038 % w poprzednim tygodniu (wzrost o 0,8 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,480   %   wobec  0,473 % na koniec poprzedniego  tygodnia (wzrost o 1,5 %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski   wyniosła 3,118   %  wobec 2,994% na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 4,1 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,080 USD  wobec  1,092 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o .1,1 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 4,13 PLN, wobec  4,10 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost  o 0,7 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,46   PLN, wobec  4,48 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,4 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 32,19    USD za baryłkę, wobec    29,24 USD  za baryłkę  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 10,1 %)   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4443    USD, wobec 4326 USD  na koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,7  %).   Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1098     USD za uncję, wobec   1089 USD za uncję na koniec   poprzedniego tygodnia  (wzrost o 0,8  %).   Cena srebra wyniosła  14,01     USD za uncję,  wobec   13,92 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,6 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: PKB rośnie, ale… Z opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w drugim kwartale polska gospodarka rozwijała...
  2. Tydzień na rynkach: KE obniża prognozy wzrostu Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że gospodarka  Unii Europejskiej (UE) hamuje mocniej, a spowolnienie...
  3. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek za I kwartał 2016 r. Pierwszy  kwartał 2016 r. przyniósł dalsze pogorszenie  wyników  giełdowych firm....
  4. Tydzień na rynkach: Nie tylko Standard & Poor’s Obniżenie oceny kredytowej Polski przez agencję ratingową Standard & Poor’s było sporym zaskoczeniem, nawet dla...
  5. Tydzień na rynkach: MFW mniej optymistyczny Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) w swoim ostatnim raporcie Word Economic Outlook, z kwietnia 2013 r.,...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *