Tydzień na rynkach: Zmiana lidera rankingu Giełdowa Spółka Roku

22. edycja rankingu Giełdowa Spółka Roku dla spółek z głównego parkietu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przygotowanego przez Puls Biznesu, pokazała spore przetasowania w czołówce rankingu w porównaniu do lat poprzednich. Największym przegranym  rankingu za rok 2020 okazał się pięciokrotny zwycięzca spółka CD Projekt, który spadł aż o 60 pozycji. Natomiast niekwestionowanym zwycięzcą tej edycji została firma badawczo – rozwojowa Selvita.  Podobnie jak w poprzednich latach specjaliści rynku kapitałowego, 58 analityków i 42 zarządzających, ocenili spółki wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i  sWIG80, w następujących kategoriach:

– kompetencje zarządu (najlepsze spółki: 1. Selvita, 2. Dom Development, 3. Budimex),

– innowacyjność produktów i usług (najlepsze spółki: 1. ML System, 2. VIGO System, 3. Ryvu Therapeutics)

– perspektywy rozwoju (najlepsze spółki: 1. Selvita, 2. Celon Pharma, 3. 11 bit studios),

– sukces w 2020  r. (najlepsze spółki: 1. Mercator Medical, 2. ASBISc Enterprises PLC, 3. OncoArendi Therapeutics),

– relacje inwestorskie (najlepsze spółki: 1. UNIMOT, 2. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka, 3. Grupa Kety).

Ostatecznie zwycięzcą rankingu została Selvita, usługowa spółka farmaceutyczna, która oddzieliła się od biotechnologicznej Ryvu Therapeutics. Należy do największych firm europejskich świadczących usługi  badawczo – rozwojowe z zakresu farmacji, biotechnologii i chemii. Spółka sprzedaje usługi głównie klientom zagranicznym. Spółka doskonale wykorzystała okazję jaka pojawiła się w 2020 r.. Pandemia spowodowała dywersyfikację dostawców, głównie przez firmy amerykańskie,  które opierały się na chińskich usługodawcach. W 2020  r. wartość spółki wzrosła ponad dwukrotnie. Wzrost grupy powinien przyspieszyć po przejęciu na początku 2021 r. chorwackiej spółki Fidelta, świadczącej usługi w zakresie zintegrowanego odkrywania leków. Obecna kapitalizacja Selvity przekracza 1,2 mld zł.

Drugie miejsce zajęła spółka TIM, która jest największym w Polsce  dystrybutorem  materiałów elektrotechnicznych. Spółka doskonale wykorzystała nowe, trudne warunki do dynamicznego rozwoju e-commerce B2B i zanotowała w 2020 r. dynamiczny wzrost obrotów i zysków.   Obecna kapitalizacja spółki wynosi ponad 400 mln zł.

 Trzecie miejsce zajęła  Grupa Kęty, spółka dominująca  dla grupy kapitałowej, która prowadzi działalność w trzech segmentach operacyjnych: wyrobów wyciskanych (wykorzystywanych m.in. w branży budowlanej i motoryzacyjnej), systemów aluminiowych (wykorzystywanych w branży budowlanej m.in. do stolarki okiennej i  drzwiowej) oraz opakowań giętkich (wykorzystywanych m.in.. w branży spożywczej i farmaceutycznej). Grupa oferuje swoje produkty i usługi w ponad 50 krajach na całym świecie. Obecna kapitalizacja grupy wynosi prawie 5 mld zł.

W czołowej dziesiątce rankingu znalazło się  6 spółek, które także były w tej grupie w rankingu za rok 2019: Grupa Kęty, Dom Development, Neuca, Ten Square Games, VIGO System, 11 bit Studios. To oznacza, że mocne biznesowo firmy dobrze radzą sobie w każdych warunkach, niezależnie od branży w jakiej działają.

Podobnie jak w poprzednich latach ani jedna spółka Skarbu Państwa nie znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu. Najwyżej ocenianą przez giełdowych specjalistów spółką Skarbu Państwa ponownie okazał się ponownie bank PKO BP, który zajął  22. miejsce.

Rok 2020 przejedzie do historii jako rok pełen sprzeczności. Z jednej strony  mieliśmy do czynienia z ostrym załamaniem gospodarczym w pierwszej połowie roku i poważnymi problemami społecznymi, spowodowanymi pandemią COVID – 19, a z drugiej dynamicznym odbiciem w gospodarce w drugiej połowie roku i odrodzeniem rynków kapitałowych. Natomiast pojawienie się skutecznych szczepionek  przeciwko SARS-CoV-2 daje nadzieję na opanowanie pandemii i utrzymanie pozytywnych trendów w kolejnym roku.

Gospodarka

Wskaźnik instytutu ZEW, obrazujący nastroje w gospodarce niemieckiej, wzrósł o 5,4 pkt m/m i wyniósł 76,6 pkt w marcu br., podał Instytut ZEW. Konsensus rynkowy dotyczący nastrojów w gospodarce niemieckiej wynosił 73,9 pkt. Wskaźnik ocen bieżącej sytuacji gospodarczej w Niemczech wzrósł o 6,2 pkt m/m do -61 pkt, podano w komunikacie. Oczekiwania dotyczące przyszłości gospodarki strefy euro wzrosły o 4,4 pkt do 74 pkt, zaś wskaźnik ocen bieżących wzrósł o 4,8 pkt do -69,8 pkt, podano także. (ISBnews)

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce wzrosła o 2,7% r/r w lutym 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,3%. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,5% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% wyższym w porównaniu ze styczniem br.” – czytamy w komunikacie. W trzech głównych grupowaniach przemysłowych w lutym br. odnotowano spadek produkcji w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zmniejszyła się o 3,5%, dóbr związanych z energią – o 2,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 2,1%. Zwiększyła się natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 13,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 6,2%, podano także. Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 3,9%. W okresie styczeń-luty br. produkcja sprzedana przemysłu była o 2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 2,7%. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna  w Polsce (w cenach stałych) spadła o 3,1% r/r w lutym 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 3,5%. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2021 r. była o 5,3% wyższa w porównaniu ze styczniem 2021 r.” – podał GUS.  Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w lutym była niższa niż przed rokiem o 2,7% i wzrosła o 4% m/m, podano także w komunikacie.  „W lutym 2021 r. najgłębszy spadek sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowały jednostki z grupy ‚pozostałe’ (o 16,6% wobec wzrostu o 3,8% przed rokiem). Znacznie mniejszą sprzedaż zaobserwowano również w grupach ‚paliwa stałe, ciekłe i gazowe’ (o 14,8%) oraz ‚farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny’ (o 13,5%). Najwyższy wzrost sprzedaży wykazały natomiast podmioty handlujące tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 12,9%)” – czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-luty 2021 r. sprzedaż (w cenach stałych) zmalała o 4,9% r/r (wobec wzrostu o 5,6% w 2020 r.). Konsensus rynkowy wynosił 2,6% spadku r/r (sprzedaż w cenach stałych). (ISBnews)

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w lutym 2021 r. o 16,9% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 5,5%.  „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 16,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 7% niższym w porównaniu ze styczniem 2021 roku” – czytamy w komunikacie.  „W stosunku do lutego 2020 roku zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 11,8%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 24,1%)” – czytamy dalej. W porównaniu ze styczniem 2021 roku zwiększenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne o 10,1%, specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 4,5% oraz związanych z budową budynków o 2,8%, podał też GUS. (ISBnews)

Inflacja konsumencka wyniosła 2,4% w ujęciu rocznym w lutym 2021 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5% W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 7%, a towarów sięgnął o 1,1%. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,7% i +0,4%). GUS zaktualizował też dane za styczeń – roczna inflacja wyniosła 2,6% (wobec 2,7% r/r sprzed zmiany koszyka inflacyjnego). Wskaźnik miesięczny wyniósł +1,3% (wobec +1,2% m/m przed zmianą koszyka inflacyjnego).  „W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,7%) oraz żywności (o 0,4%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,16 pkt proc. i 0,11 pkt proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 pkt proc” – czytamy w komunikacie. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 5,2%) podniosły ten wskaźnik o 1,29 pkt proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) oraz odzieży i obuwia (o 2,9%) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,15 pkt proc. i 0,12 pkt proc., podano także. Konsensus rynkowy wyniósł w lutym 2,6% r/r.  W szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 2,7% w ujęciu rocznym w styczniu br. (wobec 2,4% r/r w grudniu). (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 3913    pkt, wobec 3943 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %). Niemiecki DAX na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 14621     pkt wobec 14502 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień poziomie 57595    pkt, wobec 59443 na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,1 %).

Na koniec ostatniego tygodnia rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,730  % wobec 1,626 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 6,4 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła – 0,294      % wobec – 0,307 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski wyniosła 1,506    % wobec 1,554 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,1 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,191    USD, wobec 1,196 USD podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,4 %). Kurs USD/PLN wyniósł 3,88    PLN, wobec 3,83 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,3 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,61   PLN, wobec 4,58 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia ropa Brent w Londynie kosztowała 64,55   USD za baryłkę, wobec 69,16  USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 6,7 %). Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 9064 USD, wobec 9130 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,7 %). Cena złota w na zakończenie ostatniego roku wyniosła 1744    USD za uncję, wobec 1726 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 26,33      USD za uncję, wobec 26,01 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,2 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Ranking Giełdowa Spółka Roku 2018 Puls Biznesu już po raz 20 przedstawił ranking Giełdowa Spółka Roku dla spółek z głównego...
  2. Tydzień na rynkach: Trudny poczatek roku na giełdach W Chinach pierwsza sesja w nowym roku, datowanym oczywiście nie według kalendarza chińskiego, ale według...
  3. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  4. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
  5. Tydzień na rynkach: Partycypacyjna porażka PPK Pracownicze Plany Kapitałowe to nowy  program oszczędzania przez pracowników środków na dodatkową emeryturę, które są...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *