Tydzień na rynkach: Przyspieszenie polskiej gospodarki

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych za marzec wynika, że roczna dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 11,1 %, wobec 1,2 % w lutym, natomiast sprzedaż detaliczna wzrosła o 9,7 %, wobec wzrostu o 7,3 % w lutym. Opublikowane wyniki znacznie przekroczyły rynkowe oczekiwania, które wyniosły 8,0 % dla produkcji przemysłowej i 8,5 % dla sprzedaży detalicznej. Zaskakująco dobre były także wyniki produkcji budowlano-montażowej, które wzrosła w relacji rocznej o 17,2 %. Za przyspieszenie polskiej gospodarki w znacznym stopniu odpowiada oczekiwane uruchomienie inwestycji ze środków unijnych, chociaż pewien wpływ miały także czynniki sezonowe oraz wzrost cen. Uzyskana poprawa wyników gospodarczych,  powinna przełożyć się na wyższy od oczekiwań wzrost PKB w pierwszym kwartale, który może wynieść ok. 4 %. Poprawa sytuacji gospodarczej to nie jedyne dobre wiadomości dla Polski w ostatnim tygodniu. Agencja ratingowa S&P podtrzymała długo- i krótkoterminowy rating ryzyka kredytowego zadłużenia dla Polski, przy jednoczesnym potwierdzeniu jego perspektyw na poziomie stabilnym. Jednak bardzo dobre wyniki produkcji i sprzedaży nie spowodowały umocnienia złotego, ani też nie wsparły cen akcji na warszawskiej giełdzie. O przyspieszeniu polskiej gospodarki  wcześniej informowały wskaźniki wyprzedzające koniunktury, co może sugerować, że inwestorzy już uwzględnili takie oczekiwania  w cenach akcji.

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w USA wyniosła 0,5% w ujęciu miesięcznym w marcu 2017 r. wobec wzrostu  0,1% miesiąc wcześniej, podał Fed. Konsensus rynkowy wynosił 0,5% wzrostu w ujęciu miesięcznym. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo, bez uwzględnienia zmian cen) w USA w marcu br. spadła o 0,2% m/m, podał Departament Handlu. Konsensus rynkowy wynosił 0,1% spadku m/m. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 5,2%. Sprzedaż z wyłączeniem pojazdów i części samochodowych nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym. Konsensus rynkowy wynosił 0,1% wzrostu. (ISBnews)

Wskaźnik cen konsumenckich (CPI) wyrównanych sezonowo w USA spadł o 0,3% m/m w marcu 2017 r., podał Urząd Statystyki Rynku Pracy. W ujęciu wyrównanym sezonowo ceny konsumenckie w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły o 2,4%. Konsensus rynkowy wynosił 0,0% wzrostu w ujęciu miesięcznym. Inflacja bazowa CPI (tj. z wyłączeniem cen żywności i energii) spadła w marcu o 0,1% m/m. Konsensus wynosił 0,2% wzrostu m/m. (ISBNews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora przemysłowego w USA wyniósł 52,8 pkt w kwietniu wobec 53,3 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 53,5 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.(ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług w USA wyniósł 52,5 pkt w kwietniu wobec 52,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wyniósł 53 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej a poniżej tego progu – spadek aktywności.(ISBnews)

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 244 tys. w tygodniu zakończonym 15 kwietnia 2017 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 10 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 242 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 243 000, tj. spadła o 4 250 tys. wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także. (ISBnews

Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w 1 260 tys. w marcu 2017 r., co oznacza wzrost o 3,6% m/m oraz wzrost o 17% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 245 tys. Liczba zezwoleń wydanych na domy jednorodzinne wyniosła 823 tys., tj. spadła o 1,1% m/m. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 56,8 pkt w kwietniu br. z 56,2 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 56 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla usług strefy euro wzrósł do 56,2 pkt w kwietniu br. z 56 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 55,8 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego przemysłu spadł do 58,2 pkt w kwietniu br. z 58,3 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 58 pkt.  (ISBnews)

 Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego spadł do 54,7 pkt w kwietniu z 55,6 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 55,5 pkt.  (ISBnews)

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce zwiększyła się w marcu br. o 11,1% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 17,6%. Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 7% do 9,2% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 8,02% wzrostu r/r w marcu (wobec wzrostu o 1,2% r/r w lutym br.). „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2016 r. i o 2,1% wyższym w porównaniu z lutym br.” – czytamy w komunikacie. W okresie styczeń-marzec br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,3% r/r. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna (w cenach bieżących) wzrosła o 9,7% r/r w marcu 2017 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 16,5%. Prognozy dwunastu analityków ankietowanych przez ISBnews wahały się od 6,3% do 10,1% wzrostu, przy średniej na poziomie 8,51% wzrostu. „W marcu 2017 r. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 7,9% (wobec wzrostu o 5,2% przed miesiącem oraz o 3% w marcu 2016 r.). W porównaniu z lutym br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 16,5% (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6%)”. (ISBnews

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2349    pkt, wobec  2329 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,9 %). Niemiecki DAX  na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 12049    pkt wobec 12109 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia  (spadek o 0,5 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień na poziomie 59286  pkt, wobec  58695 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,0 %).

Na koniec ostatniego tygodnia  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,236 % wobec   2,232 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła 0,249  %   wobec 0,185 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 34,6  %).  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 3,427  %  wobec 3,397 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,9  %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,070 USD  wobec 1,061 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,8 %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,99 PLN, wobec 4,00 PLN na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,27   PLN, wobec 4,24 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia w Londynie ropa  Brent kosztowała 51,95      USD za baryłkę, wobec  55,59 USD za baryłkę   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o 6,5 %).   Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 5639  USD, wobec 5683 USD na koniec  poprzedniego tygodnia  (spadek o 0,8 %). Cena   złota w na zakończenie ostatniego tygodnia  wyniosła 1286    USD za uncję, wobec 1290 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 17,91  USD za uncję, wobec 18,55  USD za uncje na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,5 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

 1. Tydzień na rynkach: Maleje potencjał wzrostu polskiej gospodarki Jeszcze do niedawna potencjał wzrostu polskiej gospodarki na poziomie 5-6 % PKB uważano za rzecz...
 2. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
 3. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
 4. Tydzień na rynkach: Optymistyczny poczatek Pierwszy tydzień nowego roku na rynkach akcji zakończył się optymistycznie. Dotyczy to zwłaszcza amerykańskich   indeksów...
 5. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na „Tydzień na rynkach: Przyspieszenie polskiej gospodarki

 1. Kasia pisze:

  Polskiej gospodarce idzie całkiem nieźle. Z zaciekawieniem obserwuję jej rozwój

 2. Hania pisze:

  Szkoda, że to nie trwało dłużej

 3. Hania pisze:

  Szkoda, że to nie trwało dłużej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *