Tydzień na rynkach: Stopniowa poprawa wyników spółek giełdowych

Od dwóch kwartałów widać stopniową poprawę wyników finansowych giełdowych firm. Jest to efekt poprawiającej się sytuacji gospodarczej w Polsce. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników za IV kwartał spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, opublikowanych przez Gazetę Giełdową Parkiet. Przy prezentacji zestawień wyników autorzy zastosowali metodologię sumy kroczącej, polegającej na porównaniu sumy wyników czterech ostatnich kwartałów do sumy wyników z poprzednich czterech kwartałów. Po czterech kwartałach 2013 r. trzy czwarte firm z GPW zdołało zwiększyć przychody, a ok. 60 % poprawiło wynik netto. Ponad połowa spółek z GPW zwiększyła inwestycje. Łącznie nakłady wzrosły o ponad 4 %. Dobrze radziły sobie zwłaszcza małe i średnie firmy. Znacznie gorsze wyniki zaprezentowały spółki z WIG 30.

W efekcie w ostatnich czterech kwartałach przychody netto ze sprzedaży spadły z 462,2 mld zł do 453,3 mld zł, czyli o 1,9 %, głównie za sprawą pogorszenia sytuacji w branży energetycznej i paliwowej. Pozytywnie pod względem przychodów zaprezentowały się następująca branże: sprzedaż konsumpcyjna dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – wzrost o 3,7 %, media – wzrost o 1,5 % i chemikalia – wzrost o 1,1 %. Z kolei relatywnie najsłabsze wyniki uzyskali: energetyka – spadek o 4,8 %, deweloperzy – spadek o 3,0 %, banki – spadek o 2,5 %, spółki paliwowe (ropa, gaz i węgiel)- spadek o 2,1 %.

Zysk operacyjny (bez banków) wzrósł z 23,7 mld zł do 23,9 mld zł czyli o 1,1 %. Najlepiej zaprezentowały się następujące branże: produkty budowlane – wzrost o 36,1 %, sprzedaż konsumpcyjna dóbr trwałego użytku – wzrost o15,8 %, deweloperzy – wzrost o 5,8 %. Natomiast najsłabsze porównawczo wyniki operacyjne uzyskały następujące branże : ropa, gaz i węgiel – spadek o 34,9 %, usługi telekomunikacyjne – spadek o 16,8 %, chemikalia – spadek o 10,3 %.

Zysk netto wzrósł z 28,9 mld zł do 29,0 mld zł czyli o 0,3 %. Najlepiej pod tym względem zaprezentowały się spółki zajmujące się: sprzedażą dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku – wzrost o 20,3 %, energetyką – wzrost o 6,5 %, bankowością – wzrost o 4,6 %. Natomiast najgorsza sytuacja wystąpiła w następujących branżach: ropa, gaz i węgiel – strata 55,6 %, media – strata 48,4 %, usługi telekomunikacyjne – strata 16,8 %. Dwie branże uzyskały ujemne wyniki netto, ale zmniejszyły wielkość poprzedniej straty: deweloperzy, firmy inżynieryjno-budowlane.

Poprawa sytuacji finansowej firm nie przekłada się w ostatnim czasie na wzrost giełdowych indeksów, które przechodziły znaczące wahania związane z konfliktem za naszą wschodnią granicą. Niewątpliwie konflikt na linii Rosja-Ukraina, a w konsekwencji możliwość rozszerzenia sankcji USA i UE wobec Rosji, może mieć w kolejnych miesiącach istotny wpływ na wyniki firm, zwłaszcza eksporterów. Do tego dochodzi jeszcze lokalne ryzyko związane z OFE, co zwiększa obawy o zachowanie indeksów giełdowych w najbliższych kwartałach.

Gospodarka

W IV kwartale 2013 roku dynamika amerykańskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) w ujęciu zannualizowanym wyniosła 2,6%, co wynika z finalnych danych opublikowanych przez Departament Handlu USA.. Oznacza to rewizję w górę wcześniejszego odczytu, który mówił o wzroście PKB na poziomie 2,4% Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera była nieco wyższa i wynosiła 2,7%.W trzecim kwartale gospodarka USA rozwijała się w tempie 4,1%.W całym 2013 roku wzrost gospodarczy w USA sięgnął 1,9%. 30 kwietnia zostaną opublikowane wstępne dane za I kwartał 2014 roku. Rynek prognozuje wzrost na poziomie 1,9%. Oczekuje się, że okres pierwszych trzech miesięcy będzie najgorszym w bieżącym roku. Kolejne kwartały mają przynieść przyspieszenie dynamiki PKB do około 3% w każdym kwartale. W całym 2014 roku natomiast oczekiwany jest wzrost na poziomie 2,7%.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym wzrosły o 2,2 %., po tym jak w styczniu spadły o 1,3 % m/m po korekcie. Analitycy oczekiwali, że zamówienia w lutym wzrosną o 0,8 %. Zamówienia na dobra trwałe z wykluczeniem środków transportu wzrosły o 0,2 % wobec wzrostu o 0,9 % miesiąc wcześniej po korekcie. Tutaj analitycy oczekiwali wzrostu o 0,3 % m/m.

Z wstępnego wyliczenia wynika, że indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 55,5 pkt. wobec 57,1 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy oczekiwali w lutym wskaźnika na poziomie 56,5 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze przemysłowym.

Z wstępnego wyliczenia firmy Markit wynika, że indeks PMI w sektorze usług w marcu wyniósł 55,5 pkt. wobec 53,3 pkt. w poprzednim miesiącu. Ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 54,0 pkt. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze usług.

Wskaźnik PMI composite dla USA wyniósł 55,8 pkt. wobec 54,1 pkt. w poprzednim miesiącu. Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w gospodarce.

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed spadł w marcu i wyniósł minus 7 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie plus 4 pkt. W styczniu indeks wyniósł minus 6 punktów.

W marcu indeks nastroju Uniwersytetu Michigan spadł do 80 z 81,6 pkt. miesiąc wcześniej, wynika z opublikowanych w piątek 28 marca ostatecznych szacunków tych danych. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 80,5 pkt. Opublikowany w połowie miesiąca wstępny odczyt indeks Uniwersytetu Michigan ukształtował się na poziomie 79,9 pkt.

W marcu indeks zaufania amerykańskich konsumentów, publikowany przez Conference Board, wzrósł do 82,3 pkt. z 78,3 pkt. (przed korektą 78,1 pkt.) miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt od stycznia 2008 roku. Dane pozytywnie zaskoczyły. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 78,6 pkt. Subindeks ocen obecnej sytuacji spadł w marcu do 80,4 z 81 pkt., a subindeks ocen przyszłej sytuacji przez amerykańskich konsumentów wzrósł natomiast do 83,5 z 76,5 pkt.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 10 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 311 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 323 tys.

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych w lutym przez Amerykanów spadła miesiąc do miesiąca o 0,8 % – podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 0,2 % miesiąc do miesiąca. W styczniu liczba podpisanych umów na sprzedaż domu (pending home sales) spadła o 0,2 %. miesiąc do miesiąca po korekcie.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 53,0 pkt. wobec 53,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 53,0 pkt.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 52,4 pkt. wobec 52,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy szacowali wskaźnik na 52,6 pkt., bez zmian

Wstępny odczyt indeksu PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 53,2 pkt. wobec 53,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali wartość indeksu na 53,2 pkt.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 53,8 pkt. wobec 54,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 54,5 pkt

Wstępny odczyt indeksu PMI określającego koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w marcu 54,0 pkt. wobec 55,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 55,5 pkt.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywanego przez Markit Economics, wyniósł w marcu 51,9 pkt. wobec 49,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 49,7 pkt.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określającego koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywanego przez Markit Economics, wyniósł w marcu 51,4 pkt. wobec 47,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy szacowali, że indeks wyniesie 47,5 pkt.

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na kwiecień wyniósł 8,5 pkt. wobec również 8,5 pkt. poprzednio. Wcześniej wskaźnik rósł przez kolejne 4 miesiące. Zdaniem firmy GFK „Niemcy oceniają, że gospodarka jest na ścieżce wzrostowej. Jednakże jeśli nasilą się sankcje UE wobec Rosji z powodu kryzysu ukraińskiego, to prawdopodobny jest negatywny wpływ na nastroje konsumentów” Analitycy spodziewali się na kwiecień indeksu na poziomie 8,5 pkt., bez zmian.

Wstępny odczyt indeksu PMI, określającego koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, przygotowywanego przez HSBC Holdings i Markit Economics, wyniósł w marcu 48,1 pkt. wobec 48,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Analitycy prognozowali 48,7 pkt. To już 5. z kolei miesiąc spadku tego wskaźnika.

Akcje, obligacje, waluty, surowce

W ostatni piątek S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1858 pkt, wobec 1867 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9587 pkt., wobec 9343 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,6 %). Warszawski indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 51832 pkt, wobec 50556 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,6 %).

W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,706 % wobec 2,772 w ubiegłym tygodniu ( spadek o 2,4 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni piątek wyniosła 4,190 % wobec 4,364 na koniec ubiegłego tygodnia (spadek o 4,0 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,375 USD wobec 1,379 USD na koniec poprzedniego (spadek o 0,3 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,03 PLN, wobec podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia. W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,17 , wobec 4,19 na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %).

W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 108,0 USD za baryłkę, wobec 107,2 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 6660 USD, wobec 6480 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,8 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1294 USD za uncję, wobec 1334 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,0 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 19,82 USD za uncję, wobec 20,31 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,4 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Sezon wyników rozpoczęty W USA rozpoczął się okres publikacji wyników spółek giełdowych za II kwartał, które zdaniem analityków...
  2. Tydzień na rynkach: Trudne czasy dla górnictwa. Chociaż produkcja energii w Polsce oparta jest o węgiel, to nie oznacza, że jego producenci...
  3. Tydzień na rynkach: Nouriel Roubini: nowe ryzyka zastąpiły stare Nouriel Roubini, ekonomista New York University wskazuje, ze ryzyka dla globalnej gospodarki, które zagrażały rynkom...
  4. Tydzień na rynkach: Rządowa ofensywa Słabe notowania partii tworzących w Polsce rządowa koalicją, a także zbliżający się kalendarz wyborczy, wymusza...
  5. Tydzień na rynkach: Napięcie na Ukrainie nie słabnie W ubiegłym tygodniu w centrum uwagi inwestorów nadal pozostawała Ukraina. W czwartek 17 kwietnia w...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *