Tydzień na rynkach: Banki centralne wracają do gry

Przez ostatnie tygodnie rynki finansowe znajdowały się pod wpływem działań związanych z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Aneksja Krymu przez Rosję i deklaracje strony rosyjskiej, że nie przewiduje rozszerzenia roszczeń terytorialnych na kolejne obszary Ukrainy, uspokoiły na razie sytuację. Do gry powróciły banki centralne, a zwłaszcza Rezerwa Federalna (Fed), której działania zawsze obserwowane są z dużą uwagą. Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o obniżeniu skali skupu aktywów w ramach programu luzowania ilościowego o kolejne 19 mld USD, do poziomu 55 mld USD miesięcznie. Nie potwierdziły się zatem oczekiwania, że gorsze wskaźniki makroekonomiczne spowodowane ostrą zimą, mogą wpłynąć na decyzję Fed, o zrobieniu przerwy w ograniczaniu skupu aktywów. Jednak Fed ocenił, że pomimo surowej zimy w tym roku w USA, wzrost gospodarczy powinien być kontynuowany i dalej powinna poprawiać się kondycja amerykańskiego rynku pracy. Ponadto Fed oświadczył, że prawdopodobnie zostanie utrzymane tempo stopniowej redukcji programu skupu aktywów na kolejnych posiedzeniach. Pojawił się jednak nowy akcent. Prezes Fed Janet Yellen stwierdziła, że Rezerwa Federalna może zdecydować się na pierwsze podwyżki stóp procentowych na sześć miesięcy po tym, jak zakończony zostanie program luzowania ilościowego, a przy decyzji w sprawie stóp procentowych, Fed będzie się kierował postępem w osiąganiu swoich celów: inflacji na poziomie 2 %. oraz maksymalnego zatrudniania. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie stóp procentowych będzie brana pod uwagę „szeroka gama czynników, takich jak: sytuacja na rynku pracy, oczekiwania inflacyjne oraz sytuacja na rynkach finansowych”. Fed zrezygnował tym samym z uzależniania podwyżki stóp procentowych od konkretnego poziomu stopy bezrobocia w USA. Poprzednie komunikaty Fed zawierały stwierdzenie, że Fed zamierza pozostawić bez zmian stopy procentowe w USA, przynajmniej tak długo, jak bezrobocie pozostawać będzie powyżej 6,5 %. Na przedstawione informacje rynki zareagowały nerwowo, gdyż mogą one oznaczać, że podwyżki stóp rozpoczną się już na wiosnę 2015 r., czyli wcześniej niż pierwotnie zakładano.

W Polsce opublikowano protokół z ostatniego marcowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), tzw. „minutes”. RPP uznała, że na bieżącym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione i dyskutowała na temat sygnalizowanego prawdopodobnego okresu utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ostatecznie okres ten przedłużono do końca III kwartału br. Część członków Rady była zdania, że biorąc pod uwagę marcową projekcję, wskazującą na bardzo powolny powrót inflacji do celu, uzasadnione może być utrzymywanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2014 r. Czynnikiem uzasadniającym wydłużony okres stabilizacji stóp procentowych było – w opinii części członków Rady – dążenie do ograniczenie niepewności gospodarczej w sytuacji wzrostu ryzyka międzynarodowego związanego z pojawieniem się napięć na Wschodzie. Jednak część członków RPP podkreślała, że ze względu na niepewność dotyczącą dalszego rozwoju sytuacji makroekonomicznej za granicą, w tym na Ukrainie, sygnalizowany okres prawdopodobnego utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie nie powinien być dłuższy niż dotychczas, czyli do końca I półrocza.. Niektórzy z tych członków Rady uważali także, że krótszy okres sygnalizowanego braku zmian stóp procentowych może być uzasadniony ze względu na następujące ożywienie gospodarcze i ryzyko wcześniejszego niż wskazuje projekcja, powrotu inflacji do celu.

Zbliżający się termin rozpoczęcia podnoszenia stóp procentowych, to istotny czynnik, który nieuchronnie przybliża zmniejszenie relatywnej atrakcyjności rynku akcji na rzecz innych klas aktywów (surowce, obligacje).

Gospodarka

Produkcja przemysłowa w USA w lutym wzrosła o 0,6 %. m/m, podczas gdy w styczniu wskaźnik spadł o 0,2 % po korekcie. Analitycy spodziewali się wzrostu produkcji przemysłowej w lutym o 0,2 %. m/m. Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło w lutym 78,8 %, wobec 78,5 % w poprzednim miesiącu. Analitycy oczekiwali w lutym wyniku 78,6 %.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork wzrósł w marcu do 5,61 pkt. z 4,48 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 6,50 pkt. Wartość indeksu aktywności wytwórczej powyżej zera wskazuje na rozwój w tym sektorze.

Indeks Fed z Filadelfii wzrósł do 9 pkt. z -6,3 pkt. w lutym, podczas gdy oczekiwano jego wzrostu jedynie do 3,8 pkt

W tygodniu zakończonym 1 marca br. liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA wzrosła do 320 tys. z 315 tys. w poprzednim tygodniu. Mediana prognoz rynkowych wynosiła 325 tys.. W opisywanym tygodniu czterotygodniowa średnia wniosków o zasiłek ukształtowała się na poziomie 327 tys. wobec 330,5 tys. tydzień wcześniej

Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami poinformowało, że sprzedaż domów na amerykańskim rynku wtórnym w lutym spadła o 0,4% m/m do 4,60 mln z 4,62 mln miesiąc wcześniej. To najniższy odczyt od lipca 2012. Opublikowane dane są zgodne z konsensusem. Mediana prognoz ekonomistów wynosiła 4,60 mln.

PKB Niemiec wzrósł w IV kw. 2013 r. o 0,4 % k/k, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w III kw. o 0,3 %. W ujęciu r/r PKB Niemiec wzrósł w IV kw. o 1,4 %. W III kw. wzrost wyniósł 0,6 %. Bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł IV kw. 2013 r. o 1,3 %. r/r, wobec wzrostu o 1,1 % w III kw.

Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w marcu było najsłabsze od sierpnia 2013 r. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup co do wzrostu gospodarczego Niemiec, spadł do 46,6 pkt. z 55,7 pkt. miesiąc wcześniej. Pomimo tego spadku wskaźnik i tak jest powyżej długookresowej średniej. Na pogorszenie sentymentu wpłynęły prawdopodobnie obawy o konflikt Ukraina-Rosja, mocny kurs euro, brak luzowania polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny i wątpliwości co do siły chińskiej gospodarki po serii słabszych danych makro. Indeks ZEW i na obecnym poziomie wskazuje na mocny wzrost w niemieckiej gospodarce.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w lutym br. o 5,3% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 1,8%. Analitycy szacowali wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w lutym na 6,31% (wobec wzrostu o 4,1% r/r w styczniu br.). Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% niższym w porównaniu ze styczniem br. Narastająco w styczniu-lutym br. wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 4,7% r/r.

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw budowlanych zwiększyła się w lutym br. o 14,4% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 18,7%. Według ekonomistów produkcja budowlana w ostatnim miesiącu odnotowała wzrost o 3,69% wobec spadku o 3,9% r/r w styczniu. „Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 14,2% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 17,4% w porównaniu ze styczniem br. Narastająco w styczniu-lutym br. produkcja budowlana zwiększyła się o 3,7% r/r.

Akcje, obligacje, waluty, surowce

W ostatni piątek S&P 500 uzyskał na zamknięciu 1867 pkt, wobec 1841 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9343 pkt., wobec 9056 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,2 %). Warszawski indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 50556 pkt, wobec 49521 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,1 %). Indeks WIG-Plus, obejmujący notowania najmniejszych spółek, najbardziej wrażliwych na koniunkturę, który na koniec ostatniego tygodnia uzyskał 1043,7 pkt, wobec 1003,0 pkt na koniec poprzedniego tygodnia. (spadek o 4,1 %)
.
W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,772 % wobec 2,636 w ubiegłym tygodniu ( wzrost o 5,2 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni piątek wyniosła 4,364 % wobec 4,263 (wzrost o 2,4 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,379 USD wobec 1,391 USD na koniec poprzedniego (spadek o 0,9 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,03 PLN, wobec podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia . W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,19 , wobec 4,22 na koniec poprzedniego tygodnia. (spadek o 0,7 %).

W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 107,2 USD za baryłkę, wobec 108,5 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,2 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 6480 USD, wobec 6463 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,3 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1334 USD za uncję, wobec 1382 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,5 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek 20,31 USD za uncję, wobec 21,48 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 5,4 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

 1. Tydzień na rynkach: Banki centralne zgodnie z oczekiwaniami W ostatnim tygodniu na giełdach papierów wartościowych i rynkach surowcowych przeważały wzrosty, których głównym źródłem...
 2. Tydzień na rynkach: Banki centralne nie podtrzymały optymizmu W ubiegłym tygodniu na pierwszym planie ponownie pojawiły się banki centralne. Czytaj dalej →...
 3. Tydzień na rynkach: Hiszpania i banki centralne w centrum uwagi Hiszpania, czwarta co do wielkości gospodarka strefy euro, ponownie znalazła się w gronie 10 państw...
 4. Tydzień na rynkach: Wracają obawy o strefę euro Restrukturyzacja zadłużenia Grecji i tanie pożyczki w kwocie około 1 bln euro brutto, udzielone przez...
 5. Tydzień na rynkach: Fed podtrzymuje wzrosty Dwa tygodnie temu rynki ożywił Europejski Bank Centralny, natomiast w ostatnim tygodniu wzrosty głównych indeksów...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „Tydzień na rynkach: Banki centralne wracają do gry

 1. jakikantor pisze:

  One more thing. I think that there are a lot of travel insurance websites of respected companies that allow you enter your journey details and find you the insurance quotes. You can also purchase your international travel insurance policy on the internet by using your credit card. Everything you need to do is to enter all your travel particulars and you can start to see the plans side-by-side. You only need to find the plan that suits your capacity to pay and needs and then use your credit card to buy it. Travel insurance online is a good way to begin looking for a respected company to get international holiday insurance. Thanks for revealing your ideas.

 2. Kamil pisze:

  Jomeow, you may have over handled the dough which casues the crack. Work a little dough one at a time with remaining covered with damp cloth to prevent drying out. As u can see m last pic the cookies also lots of cracks cos they are balanced dough after numerous times of rolling out. U can add a few tsp milk but not too much

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *