Tydzień na rynkach: Strefa euro w recesji, EBC obniża stopy

Gospodarka strefy euro już od kilku lat stanowi najsłabsze ogniwo gospodarki światowej. Powodem jest nie tylko kryzys zadłużenia krajów południa Europy, ale także słabnące największe gospodarki w regionie, tj gospodarka francuska, ale także niemiecka. Szykuje się drugi z kolei rok, kiedy gospodarka strefy euro znajdzie się w recesji. Po słabym roku 2012, kiedy to PKB strefy euro zmniejszyło się o 0,6 %, bieżący rok nie zapowiada się lepiej. Jeszcze w lutym Komisja Europejska szacowała spadek PKB w 2013 r. na 0,3 %. Najnowsza prognoza opublikowana w ostatnim tygodniu mówi o 0,4 % spadku PKB. Dopiero w przyszłym roku ma nastąpić poprawa, a PKB ma wzrosnąć o 1,2 %, wobec 1,4 % według wcześniejszej prognozy. Gospodarka Niemiec ma się rozwijać w 2013 roku w tempie 0,4 % wobec 0,5 % według poprzedniej prognozy, a w 2014 roku w tempie 1,8 %, wobec 2,0 % poprzednio przewidywanych. Gospodarka Francji w 2013 roku ma zanotować recesję na poziomie 0,1 %, wobec przewidywanego poprzednio wzrostu na poziomie 0,1 %. W 2014 wzrost ma wynieść 1,1 %, wobec 1,2 % według poprzedniej prognozy. W 2013 roku najtrudniejsza sytuacja gospodarcza będzie na Cyprze (-8,7 %), w Grecji (-4,2 %), w Portugalii (- 2,3 %) i w Hiszpanii (-1,5 %). Problem w tym, że przyszły rok dla gospodarek tych krajów ma być niekoniecznie lepszy. Nadal trudna będzie sytuacja na rynku pracy. W 2013 roku bezrobocie ma wzrosnąć do 12,2 % z 11,4 w 2012 r. i może pozostać na zbliżonym poziomie w roku 2014 roku (12,1 %). Dramatycznie wysoki poziom bezrobocia prognozowany jest w Hiszpanii i Grecji, gdzie 27 % osób zawodowo czynnych będzie bez pracy. Słabość gospodarek strefy euro powoduje, że brak jest zagrożeń związanych z wzrostem inflacji. KE szacuje, że w bieżący roku inflacja spadnie do 1,6 % z 2,5 % w 2012 roku i pozostanie na zbliżonym poziomie w roku przyszłym (1,5 %). Słabość gospodarek i niska inflacja daje pewne pole manewru dla EBC na obniżanie stóp procentowych, chociaż już obecnie są one wyjątkowo niskie. Z tej możliwości Rada EBC skorzystała na ostatnim posiedzeniu i obniżyła stopy procentowe.

Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego została obniżona o 25 pkt. bazowych do 0,5 % Stopa procentowa kredytu refinansowego po czwartkowej obniżce jest najniższa w historii. EBC poinformował też o obniżce o 50 pkt. bazowych stopy oprocentowania kredytów (marginal lending rate). Stopa ta po obniżce wynosi 1 %. EBC pozostawił natomiast bez zmian stopę depozytową, która wynosi 0 %. EBC nadal oczekuje ożywienia gospodarczego w strefie euro w drugiej połowie roku 2013 r.. Zdaniem Prezesa EBC Mario Draghi „eksport powinien korzystać na ożywieniu w światowym popycie a nasze akomodacyjne nastawienie do polityki monetarnej powinno wspierać popyt wewnętrzny”. Jednocześnie obawia się, że wciąż istnieje jednak ryzyko pogorszenia się obecnych prognoz gospodarczych. Obawy te potwierdziły się już następnego dnia, kiedy to KE obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla strefy euro.

Gospodarka

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury wskazują, że gospodarka strefy euro tkwi w recesji, a w USA i w Chinach ożywienie wyhamowuje. Opublikowane dane końcowe nie zaskoczyły, gdyż były zbliżone do danych wstępnych. Pozytywną niespodziankę sprawiły natomiast dane dotyczące bezrobocia w USA.

Indeksu ISM, obrazujący aktywność przemysłu w USA, spadł w kwietniu do poziomu 50,7 pkt. z 51,3 pkt. miesiąc wcześniej. Jest to najsłabszy wynik od grudnia 2012 r. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 50,9 pkt. Również indeks Chicago PMI, obrazujący aktywność sektora przemysłowego w okolicach Chicago, spadł do 52,4 pkt z 52,4 pkt. miesiąc wcześniej. Jest to najgorszy odczyt od września 2009 roku. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 52,5 pkt.

W kwietniu aktywność w amerykańskim sektorze usługowym również wciąż rosła, ale w tempie wolniejszym niż w marcu. Obrazujący sytuację w usługach indeks ISM obniżył się do 53,1 pkt. z 54,4 pkt. w marcu. To najniższy odczyt od lipca 2012 roku. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 54 pkt.

Dużo lepiej wygląda sytuacja na rynku pracy. W kwietniu roku stopa bezrobocia w USA spadła do 7,5% z 7,6% miesiąc wcześniej. To najniższe bezrobocie od grudnia 2008 roku. Rynkowe oczekiwania kształtowały się na poziomie 7,6%. Ponadto kwiecień przyniósł wzrost zatrudnienia w sektorze pozarolniczym o 165 tys. Rynek oczekiwał, że będzie to 145 tys. W poprzednim miesiącu przybyło 135 tys. miejsc pracy, po rewizji z 88 tys. W tygodniu zakończonym 27 kwietnia, liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w USA spadła do 324 tys. z 342 tys. (po korekcie) w poprzednim tygodniu.. To najniższy poziom od 5 lat. Mediana prognoz analityków i ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 345 tys. W opisywanym tygodniu czterotygodniowa średnia wniosków o zasiłek ukształtowała się na poziomie 342,25 tys. Sytuacja na rynku pracy poprawia się, ale nie w tak silnym tempie, jak tego życzyłaby sobie Rezerwa Federalna.

W kwietniu indeks zaufania amerykańskich konsumentów, publikowany przez Conference Board, wzrósł do 68,1 pkt. z 61,9 pkt. (przed korektą 59,7 pkt.) miesiąc wcześniej. Nastroje konsumentów w USA są najlepsze od września 2012 roku. Rynek oczekiwał znacznie niższego wzrostu zaufania konsumentów i odczytu indeksu Conference Board na poziomie 60,8 pkt.

Znacznie gorzej wyglądają wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla strefy euro. Indeks PMI dla przemysłu strefy euro w kwietniu wyniósł 46,7 pkt, wobec 46,8 pkt w miesiącu marcu oraz prognozy na poziomie 46,5 pkt. Bardzo zła jest sytuacja we Francji, gdzie wskaźnik PMI dla przemysłu była najniższy w strefie euro i wyniósł 44,4 pkt, wobec 44,0 pkt w poprzednim miesiącu i prognozy na poziomie 44,4 pkt. Nadal poniżej granicznej wielkości 50 pkt znajduje się indeks dla przemysłu Niemiec, gdzie wskaźnik PMI w kwietniu oszacowani na poziomie 48,1 pkt, wobec 49,0 pkt w poprzednim miesiącu oraz prognozy na poziomie 47,9 pkt.

Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w strefie euro w marcu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 %, wobec 12,0 % w lutym.. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 12,1 %.

W marcu roku sprzedaż detaliczna w Niemczech, po uwzględnieniu czynników sezonowych, spadła o 0,3% m/m. Opublikowane dane niewątpliwie zaskoczyły. Rynek nie oczekiwał zmian dynamiki sprzedaży w ujęciu miesięcznym. Roczna dynamika sprzedaży ukształtowała się Niemczech w marcu na poziomie -2,8%, wobec spadku (po korekcie w dół) o 2,6% r/r w lutym. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie -1,2% r/r. Dane o sprzedaży, podobnie jak wcześniej indeksy PMI, ZEW i Ifo potwierdzają narastające problemy tamtejszej gospodarki. Takim sygnałem jest też mocny spadek inflacji w Niemczech w kwietniu.

W kwietniu indeks PMI dla polskiego przemysłu, jaki wspólnie publikuje Markit Economics oraz bank HSBC, spadł do 46,9 pkt.. Miesiąc wcześniej indeks ten miał wartość 48 pkt. Indeks PMI od 13 miesięcy pozostaje poniżej granicznego poziomu 50 pkt., co oznacza kurczenie się sektora. W kwietniu indeks ów miał najniższą wartość od lipca 2009 roku. Dane opublikowane przez HSBC są gorsze od rynkowych oczekiwań. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 47,8 pkt

W kwietniu sektor przemysłowy w Chinach rozwijał się, ale w wolniejszym tempie niż w marcu, wynika z opublikowanych ostatecznych danych przez bank HSBC oraz Markit Economics. Obrazujący kondycję tego sektora indeks PMI (HSBC China Manufacturing PMI) spadł do 50,4 z 51,6 pkt. w marcu. Zgodnie ze wstępnym odczytem tych danych rynek oczekiwał spadku indeksu PMI do 50,5 pkt. Analogiczny indeks PMI dla przemysłu opublikowała Chińska Federacja Logistyki i Zaopatrzenia (China Federation of Logistics and Purchasing – CFLP) razem z chińskim urzędem statystycznym. W kwietniu spadł on do 50,6 pkt. z 50,9 pkt.

Akcje, waluty, surowce

Pomimo mieszanych danych makro indeksy giełdowe pną się w górę. Indeks S&P 500 ustanowił nowy rekord i na koniec tygodnia wyniósł 1614 pkt, wobec 1582 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,0 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 8122 pkt., wobec 7815 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,9 %). Polska giełda nadal razi słabością, chociaż pewnym usprawiedliwieniem jest krótszy tydzień notowań. W ostatni czwartek indeks WIG 20 zakończył tydzień na poziomie 2306 pkt, wobec 2294 na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Indeks WIG-Plus, obejmujący notowania najmniejszych spółek, najbardziej wrażliwych na koniunkturę na koniec ostatniego tygodnia uzyskał 787,5 pkt, wobec 777,9 pkt na koniec poprzedniego tygodnia. (wzrost o 1,2 %).

Nadal brak jest wyraźnego rozstrzygnięcia co do kierunku ruchu na eurodolarze. Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,311 USD wobec 1,303 USD na koniec poprzedniego tygodnia.(wzrost o 0,6 %). Polski złoty umocnił się nieco wobec głównych walut. W ostatni piątek kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,16 wobec 3,19 na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,9 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,14 PLN wobec 4,16 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %).

W ostatnim tygodniu doszło do dalszych wzrostów na rynku surowców. Ostatecznie w ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 104,2 USD za baryłkę, wobec 102,8 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %). Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 7304 USD, wobec 7050 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,6 %). Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1471 USD za uncję, wobec 1463 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Cena srebra wyniosła na koniec tygodnia 24,1 USD za uncję, wobec 24,0 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,4)

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Strefa euro ożywia się, ale Chiny zwalniają. Coraz więcej sygnałów wskazuje, że gospodarka krajów strefy euro najgorsze ma już za sobą. Według...
  2. Tydzień na rynkach: EBC ponownie wkracza do akcji Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozę inflacji w strefie euro na wszystkie lata do 2016...
  3. Tydzień na rynkach: MFW obniża prognozę światowego PKB W styczniowym raporcie World Economic Outlook (WEO) Update Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) obniżył tegoroczną prognozę...
  4. Tydzień na rynkach: KE obniża prognozy wzrostu Ostatnie prognozy Komisji Europejskiej (KE) wskazują, że gospodarka  Unii Europejskiej (UE) hamuje mocniej, a spowolnienie...
  5. Tydzień na rynkach: Zadyszka w strefie euro Wzrost gospodarczy w strefie euro jest nadal słaby i nierównomierny. W pierwszym kwartale tego roku...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *