Tydzień na rynkach: Amerykański plan dla rynku pracy

Prezydent Joe Biden przedstawił szczegóły drugiego planu, który ma ożywić amerykańską gospodarkę po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa. American Job Plan (amerykański plan dla rynku pracy) przewiduje wydatkowanie ok. 2,3 bln USD na inwestycje infrastrukturalne i ekologiczne. Przedstawiony plan przewiduje m.in.:

– 630 mld USD na remonty, modernizację lub wymianę  infrastruktury transportowej (drogi, mosty, porty lotnicze i morskie, transport publiczny),

– 100 mld  USD na inwestycje w sieci energetyczne,

– 100 mld USD na szerokopasmowy internet dla wszystkich,

– 213 mld na remonty i budowę łatwo dostępnych domów,

– 110 mld USD na inwestycje związane z czystą wodą (m.in. wymiana rur ołowianych),

– 174 mld USD na elektromobilność  (dopłaty do sprzedaży aut elektrycznych, subwencje dla stanów na budowę stacji ładowania),

– 300 mld USD na ożywienie przemysłu (m.in. na prace badawcze i produkcję układów scalonych),

– 100 mld USD na wsparcie rynku pracy (m.in. szkolenia dla bezrobotnych),

– 400 mld USD na opiekę senioralną

Proponowane w okresie ośmiu lat inwestycje robią wrażenie, zwłaszcza że jeszcze w kwietniu mają pojawić się nowe propozycje dotyczące edukacji i służby zdrowia o wartości 1 bln USD. W takiej sytuacji szczególną uwagę zwraca proponowany sposób sfinansowania inwestycji poprzez wzrost podatków. Przede wszystkim dotyczy to opodatkowania przedsiębiorstw, w tym wzrost CIT z 21 do 28 %, czy wzrost podatków od zysków amerykańskich firm osiąganych poza granicami USA z 13 do 21 %. Jak na razie rynek akcji w USA zareagował pozytywnie na przedstawiony plan, chociaż taki  sposób finansowania inwestycji nie jest dobrą informacją dla tego rynku. Taka reakcja może oznaczać, że  proponowany sposób finansowania wzrostem podatków nie uda się przeforsować, przynajmniej w przyjętej skali i zostanie uzupełniony zwiększeniem krajowego długu.

Gospodarka

Wskaźnik Menadżerów Logistyki ISM dla sektora produkcyjnego w USA, przygotowywany przez Institute for Supply Management, wyniósł 64,7 pkt w marcu, wobec 60,8 pkt w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy wynosił 61,3 pkt. Odczyt powyżej poziomu 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu spadek aktywności.

Indeks Uniwersytetu Michigan, pozwalający na ocenę potencjału nabywczego amerykańskich konsumentów, wzrósł do 84,9 pkt w marcu, wobec 79 pkt w poprzednim miesiącu. Konsensus rynkowy wynosił 83,5 pkt

Stopa bezrobocia (poza rolnictwem) w USA wyniosła 6% w marcu 2021 r. wobec 6,2% w poprzednim miesiącu, podał Departament Pracy w komunikacie. Konsensus rynkowy wynosił 6%. Zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o 916 tys. Konsensus rynkowy wynosił 630 tys. wzrostu. (ISBnews)

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 719 tys. w tygodniu zakończonym 27 marca 2021 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to wzrost o 61 tys. wobec poprzednich zrewidowanych danych.  Konsensus rynkowy wynosił 680 tys. wniosków.  Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła 719 000, tj. spadła o 10 500 wobec skorygowanych danych z poprzedniego tygodnia. (ISBnews)

Inflacja HICP w strefie euro wyniosła 1,3% r/r w marcu 2021 r. wobec 0,9% inflacji r/r miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 1,3% r/r. (ISBnews)

Sprzedaż detaliczna (wyrównana sezonowo) w Niemczech w lutym 2021 r. wzrosła o 1,2% m/m w ujęciu realnym i o 1,3% w ujęciu nominalnym m/m, podał urząd statystyczny Destatis. Konsensus rynkowy wynosił 2% wzrostu m/m w ujęciu realnym. W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 9% w ujęciu realnym i spadek o 7,7% w ujęciu nominalnym. Konsensus rynkowy wynosił 6,3% spadku r/r w ujęciu realnym. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 66,6 pkt w marcu br. wobec 60,7 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując finalne dane.  Konsensus rynkowy wynosił 66,6 pkt.  Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2020 roku 6,9% PKB (wobec 0,7% rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych. Zadłużenie tego sektora sięgnęło 57,5% PKB na koniec 2020 r. (wobec 45,6% PKB rok wcześniej – po rewizji), podano w komunikacie.  (ISBnews)

Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 54,3 pkt w marcu 2021 r. z 53,4 pkt zanotowanych przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Oznacza to najbardziej znaczącą poprawę kondycji sektora wytwórczego od stycznia 2018 r. Konsensus rynkowy wynosił 55,6 pkt. Wzrost głównego wskaźnika odzwierciedlał odczyty czterech z pięciu subindeksów. Największy bezpośredni wpływ na PMI miał w marcu czas dostaw (+0,4 pkt), następnie nowe zamówienia (+0,2 pkt), produkcja (+0,2 pkt) oraz zatrudnienie (+0,1 pkt). Piąty subindeks – zapasy pozycji zakupionych – miał negatywny, choć tylko marginalny wpływ na odczyt głównego wskaźnika, podał Markit. ” (ISBnews)

Inflacja konsumencka wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym w marcu 2021 r., według wstępnych danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1% w marcu, podał też GUS. „Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w marcu 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,2% (wskaźnik cen 103,2), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1% (wskaźnik cen 101,0)” – czytamy w komunikacie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5% r/r, nośników energii – wzrosły o 4,2% r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 7,6% r/r, podano w komunikacie. W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,7% m/m, nośników energii – wzrosły o 0,1% m/m, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 6,6% m/m, podano w komunikacie. Konsensus rynkowy wyniósł 2,9% r/r. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI Caixin dla przemysłu w Chinach wyniósł 50,6 pkt w marcu 2021 r. wobec 50,9 pkt w poprzednim miesiącu, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych. Konsensus rynkowy wynosił 51,2 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec ostatniego tygodnia  S&P 500 uzyskał na zamknięciu 4020 pkt, wobec 3975 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,1 %). Niemiecki DAX na koniec ostatniego tygodnia wyniósł 15107  pkt wobec 14749 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,4 %). Indeks WIG zakończył ostatni tydzień poziomie 58513  pkt, wobec 57526 na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,7 %).

Na koniec ostatniego tygodnia rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,672 % wobec 1,674 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła – 0,329  % wobec – 0,347 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski wyniosła 1,596 % wobec 1,474 % na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 8,3 %).

Zamknięcie EUR/USD na koniec ostatniego tygodnia  wypadło na poziomie 1,176  USD, wobec 1,179 USD podobnego poziomu na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %). Kurs USD/PLN wyniósł 3,91  PLN, wobec 3,94 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,8 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,60 PLN, wobec 4,64 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,9 %).

Na koniec ostatniego tygodnia ropa Brent w Londynie kosztowała 64,67  USD za baryłkę, wobec 64,38  USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,5 %). Za tonę miedzi na koniec ostatniego tygodnia płacono 8808 USD, wobec 8954 USD na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,6 %). Cena złota w na zakończenie ostatniego roku wyniosła 1730  USD za uncję, wobec 1731 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %). Cena srebra na zakończenie ostatniego tygodnia wyniosła 25,03  USD za uncję, wobec 25,10 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,3 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Nadzieje i obawy Obiecujące informacje dotyczące szczepionki na koronawirusa wywołały wzrost zainteresowania ryzykownymi aktywami, który jednak szybko został...
  2. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  3. Tydzień na rynkach: Ceny mieszkań będą nadal rosły? Analitycy PKO Banku Polskiego  w raporcie Puls Nieruchomości z dnia 28 kwietnia 2021 roku oceniają,...
  4. Tydzień na rynkach: Przyspieszenie polskiej gospodarki Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych za marzec wynika, że roczna dynamika produkcji przemysłowej...
  5. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *