Tydzień na rynkach: Banki centralne zgodnie z oczekiwaniami

W ostatnim tygodniu na giełdach papierów wartościowych i rynkach surowcowych przeważały wzrosty, których głównym źródłem były decyzje  banków centralnych o kontynuowaniu łagodnej polityki pieniężnej. Najpierw Bank Centralny Japonii (BOJ) zdecydował o dalszym luzowaniu  polityki pieniężnej wykorzystując kolejne narzędzie inżynierii finansowej  do walki z deflacją.  Postanowił przemodelować swoje dotychczasowe podejście  opierając się na kontroli krzywej rentowności obligacji skarbowych. BOJ będzie starał się utrzymywać długi koniec krzywej rentowności blisko poziomu zera, jednocześnie skupując aktywa o krótkim terminie do wykupu. Działania ta mają na celu osłabienie jena i zachęcenie rodzimych funduszy do zakupu zagranicznych obligacji. Następnie Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) amerykańskiej Rezerwy Federalnej (Fed) postanowił nie zmieniać poziomu stóp procentowych. Zgodnie z ogłoszonym komunikatem „Komitet postanowił utrzymać docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych na poziomie 0,25-0,5%. Komitet ocenia, że argumenty za podwyżką stopy procentowej uległy wzmocnieniu, ale postanowił tymczasem zaczekać na dalsze przejawy zbliżania się do wymaganych celów. Nastawienie w polityce pieniężnej pozostaje akomodacyjne, wspierając w ten sposób dalszą poprawę na rynku pracy oraz powrót do 2-proc. inflacji”. Na powyższe informacje wzrostami zareagowały giełdy akcji i rynki surowcowe. Co tylko potwierdza, że to decyzje banków centralnych mają kluczowe znaczenie dla kierunku ruchu cen aktywów. Wzrosty cen miały miejsce pomimo gorszych danych dotyczących perspektyw gospodarki światowej. Wynika to zarówno z danych prognostycznych przedstawionych w kolejnym  raporcie przez OECD, jak również publikowanych wskaźników wyprzedzających koniunktury. Natomiast w Polsce pojawił się  kolejny czynnik, który stawia pod znakiem zapytania intencje polityków wyrażone w Programie Budowy Kapitału wobec warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Minister Energii przedstawił w Sejmie swój negatywny stosunek do inwestorów oraz „optymalizacyjne” pomysły w spółach z dużym udziałem Skarbu Państwa, polegające na przeksięgowaniu łącznie około 50 mld kapitału zapasowego na kapitał zakładowy. Ekonomiczny sens takiej operacji jest żaden, z wyjątkiem podatku CIT, jaki spółki muszą zapłacić od takiej operacji. Dywidendami wypłacanymi przez spółki Skarb Państwa musi dzielić się z innymi akcjonariuszami, ale podatkiem już nie. Testowanie takiego rozwiązania miało już niedawno miejsce w PGE. Niektórzy nazywają takie działania rabowaniem spółek kosztem inwestorów i mają rację. Trudno się także dziwić, że coraz więcej inwestorów indywidualnych, chroniąc swoje uczciwie zarobione pieniądze, opuszcza pokład z napisem GPW.

Gospodarka

Wzrost gospodarczy na świecie wyniesie 2,9 proc. w tym roku i 3,2 proc. w przyszłym – prognozuje we wrześniowym raporcie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W czerwcu OECD prognozowała wzrost globalnego PKB o 3 proc. w 2016 r. i 3,3 proc. w 2017 r. (PAP)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu USA spadł do 51,4 % we wrześniu 2016 r. z 52 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 51,9 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności.

Liczba nowych podań o zasiłek dla bezrobotnych w USA wyniosła 252 tys. w tygodniu zakończonym 17 września 2016 roku, podał Departament Pracy. Oznacza to spadek o 8 tys. wobec danych nieskorygowanych z poprzedniego tygodnia. Konsensus rynkowy wynosił 261 tys. wniosków. Średnia krocząca za ostatnie 4 tygodnie wyniosła  258 500, tj. spadła o 2 250 tys. wobec nieskorygowanych danych z poprzedniego tygodnia, podano także. (ISBnews)

 Liczba rozpoczętych budów domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w sierpniu br. 1 142 tys., co oznacza spadek o 5,8% m/m oraz wzrost o 0,9% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 191 tys.  (ISBnews)

Liczba pozwoleń na budowę domów przez prywatnych inwestorów w USA wyniosła w sierpniu br. 1 139 tys., co oznacza spadek o 0,4% m/m oraz spadek o 2,3% w ujęciu rocznym, podał Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Urbanistycznego. Konsensus rynkowy wynosił 1 170 tys.  (ISBnews)

 Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 52,6 pkt we wrześniu 2016 r. z 51,7 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 51,5 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla sektora usług strefy euro spadł do 52,1 pkt we wrześniu wobec 52,8 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne wyniki. Konsensus rynkowy wynosił 52,8 pkt. Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności usługowej, a poniżej tego progu – spadek aktywności. (ISBnews)

  Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego przemysłu wzrósł do 54,3 pkt we wrześniu z 53,6 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 53,1 pkt.  (ISBnews)

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI niemieckiego sektora usługowego spadł do 50,6 pkt we wrześniu z 51,7 pkt przed miesiącem, poinformowała firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne dane. Konsensus rynkowy wynosił 52,1 pkt.  (ISBnews)

Produkcja przemysłowa w Polsce w sierpniu wzrosła o 7,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 3,3 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się w sierpniu wzrostu produkcji rdr o 5,8 proc., zaś mdm wzrostu o 1,8 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo wzrosła rdr o 5,1 proc., a mdm o 2,1 proc. (PAP)

 

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 5,6 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,8 proc. – podał GUS. Konsensus przygotowany przez PAP wskazywał na wzrost rdr o 4,8 proc., zaś mdm na wzrost o 0,4 proc. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 7,8 proc. Rdr. (PAP)

Stopa bezrobocia zarejestrowanego w Polsce na koniec sierpnia 2016 r. wyniosła 8,5%, czyli spadła o 0,1 pkt proc. wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2015 r. stopa ta wyniosła 9,9%. (ISBnews)

Akcje, obligacje, waluty i surowce

Na koniec  tygodnia S&P 500 uzyskał na zamknięciu 2165          pkt, wobec  2139 pkt na  koniec  poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,2 %). Niemiecki DAX  na koniec tygodnia osiągnął 10627        pkt. wobec 10276 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 3,4 %). Indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 47866    pkt, wobec  47167  pkt na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,5 %).

W ostatnim tygodniu  rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 1,620  % wobec   1,686 % w poprzednim tygodniu (spadek o 3,1 %), a rentowność 10 – letnich obligacji Niemiec wyniosła – 0,076   %   wobec 0,007 % na koniec poprzedniego  tygodnia.  Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski  wyniosła 2,793   %  wobec 2,926 % na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 4,5 %).

 Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia  wypadło na poziomie 1,123       USD  wobec  1,115 USD  na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 0,7  %).  Kurs USD/PLN  wyniósł 3,83            PLN, wobec 3,86 PLN   na koniec  poprzedniego tygodnia (spadek o  0,8 %). Kurs EUR/PLN wyniósł 4,30      PLN, wobec 4,31 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,2 %).

W ostatnim tygodniu w Londynie ropa  Brent kosztowała 46,02      USD za baryłkę, wobec   podobnego poziomu   na koniec  poprzedniego tygodnia.   Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 4856        USD, wobec 4774 USD na koniec  poprzedniego tygodnia.   (wzrost o 1,7 %). Cena   złota w na zakończenie tygodnia    wyniosła 1341    USD za uncję, wobec 1313 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 2,1 %) . Cena srebra na zakończenie tygodnia wyniosła 19,78    USD za uncję, wobec 18,84   USD za uncje na koniec poprzedniego.

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

 

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Optymistyczny początek roku Światowe indeksy giełdowe rozpoczęły nowy rok w dobrych nastrojach, dla których wsparciem okazały się korzystne...
  2. Tydzień na rynkach: Chiny z niższym ratingiem Agencja Moody’s obniżyła rating Chin do A1 z dotychczasowego poziomu Aa3. Jednocześnie zmieniła jego  perspektywę...
  3. Tydzień na rynkach: Banki centralne wracają do gry Przez ostatnie tygodnie rynki finansowe znajdowały się pod wpływem działań związanych z konfliktem ukraińsko-rosyjskim. Aneksja...
  4. Tydzień na rynkach: Wyniki spółek giełdowych za IV kwartał 2016 r. Ostatni kwartał 2016 r. przyniósł znaczącą poprawę  wyników  giełdowych firm. Potwierdza to prezentacja zestawień wyników...
  5. Tydzień na rynkach: Banki centralne nie podtrzymały optymizmu W ubiegłym tygodniu na pierwszym planie ponownie pojawiły się banki centralne. Czytaj dalej →...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start, Tydzień na rynkach. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Tydzień na rynkach: Banki centralne zgodnie z oczekiwaniami

  1. Troszkę się zmienia na rynku od 25 września, zachęcam do nowych artykułów 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *