Tydzień na rynkach: Gospodarka USA przyspiesza

Gospodarka Stanów Zjednoczonych to największa gospodarka na świecie. Wartość PKB USA w czerwcu 2013 r. wynosiła około 16,6 bln dolarów, co stanowiło około jednej czwartej światowego PKB. Największy od czasów Wielkiej Depresji z lat trzydziestych dwudziestego wieku, kryzys finansowy z lat 2008 – 2010 wstrząsnął jej podstawami. Jednak bezprecedensowe działania rządu polegające na wykupie toksycznych aktywów oraz działania Fed polegające na prowadzenie ultrałagodnej polityki pieniężnej wzmocnionej tzw. luzowaniem ilościowym (quantitative easing), spowodowały, że skutki kryzysu okazały się mniejsze niż zakładały czarne scenariusze, a gospodarka powoli wydobywa się z marazmu. Ostatnie dane gospodarcze potwierdzają wyraźną poprawę sytuacji gospodarczej w USA. Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w III kwartale 2013 roku o 3,6 % w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału, po tym jak w II kwartale wzrósł o 2,5 %. Powtarzalnie dobra staje się sytuacja na rynku pracy. Zatrudnienie w USA wzrosło w listopadzie o 203 tys., wobec 200 tys. w październiku i prognozy na poziomie 180 tys. W tym samym miesiącu stopa bezrobocia spadła do 7.0% z 7.3% w październiku, przy prognozie 7.2%. Wyraźna poprawa ma miejsce także na rynku nieruchomości. Obserwuje się wzrost cen nieruchomości w 20 największych aglomeracjach, a dynamika sprzedaży nowych domów wzrosła w listopadzie o 25 % m/m. Potwierdzeniem kontynuacji pozytywnych tendencji jest także indeks ISM, obrazujący aktywność przemysłu w USA, który wzrósł w listopadzie do poziomu 57,3 pkt. z 56,4 pkt. miesiąc wcześniej. Jest to najwyższy odczyt od kwietnia 2011 roku. Ponieważ zmiany w przemyśle w dużej mierze zależą od zmian w inwestycjach firm, to może to być znak, że coś i tam zaczyna się w końcu poprawiać. Od dłuższego czasu oczekuje się bowiem na odbicie inwestycji firm w USA, które wsparłyby nie tylko amerykańską gospodarkę. To wszystko wskazuję, że stopniowe wygaszanie skupu aktywów przez Fed może się rozpocząć wcześniej niż w przewidywanym przez większość analityków, marcowym terminie. Reakcja giełd w USA pod koniec ostatniego tygodnia pokazuje, że jest szansa, iż poprawa sytuacji gospodarczej może zrównoważyć negatywne skutki stopniowego ograniczania przez Fed skupu obligacji z rynku.

Gospodarka

Poprawa sytuacji światowej gospodarki staje się faktem. W listopadzie 2013 roku, publikowany przez JPMorgan i Markit, globalny indeks PMI obrazujący koniunkturę w sektorze przemysłowym na świecie wzrósł do 53,2 pkt. z 52,1 pkt. miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt tego indeksu od połowy 2011 roku. Wartość wskaźnika powyżej 50 pkt oznacza ożywienie w gospodarce.

Mocne dane opublikowane w USA. Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w III kwartale 2013 roku o 3,6 % w ujęciu zanualizowanym k/k. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w III kwartale o 3,1 %. Wcześniejsze wyliczenie mówiło o wzroście o 2,8 % k/k. W II kwartale PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,5 %.

Indeks ISM, obrazujący aktywność przemysłu w USA, wzrósł w listopadzie do poziomu 57,3 pkt. z 56,4 pkt. miesiąc wcześniej. To najwyższy odczyt od kwietnia 2011 roku. Mediana prognoz analityków ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 55 pkt. Poprawa dotyczyła zarówno subindeksu zatrudnienia, który wzrósł w listopadzie do 56,5 pkt. z 53,2 pkt. w październiku, jak również subindeksu nowych zamówień, który wzrósł do 63,6 pkt. z 50,6 pkt przed miesiącem.

Słabszy był natomiast odczyt indeksu ISM dla sektora usług w USA, który wyniósł w listopadzie. 53,9 pkt wobec 55,4 pkt w poprzednim miesiącu.

W październiku zamówienia w przemyśle w USA spadły o 0,9% m/m Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie -1% m/m. Miesiąc wcześniej zamówienia wzrosły w ujęciu miesięcznym (po korekcie) o 1,8 %.

W listopadzie stopa bezrobocia w USA spadła do 7% z 7,3% przed miesiącem. Dane są lepsze od konsensusu na poziomie 7,2%. Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w listopadzie o 203 tys., natomiast zatrudnienie w sektorze prywatnym zwiększyło się o 196 tys. W obu przypadkach prognozowany był wzrost po 180 tys.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 23 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 298 tys. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 320 tys.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w grudniu 82,5 pkt., wobec 75,1 pkt. zanotowanych w listopadzie – co wynika z wstępnego wyliczenia. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 76,0 pkt.

Sprzedaż nowych domów w USA w październiku wyniosła 444 tysiące w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 429 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż 354 tys. nowych domów, po korekcie.

Nadal wolno i niejednoznacznie zmienia się sytuacja w strefie euro. Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w III kwartale 2013 r. wzrósł o 0,1 % k/k, podczas gdy w II kw. wzrósł o 0,3 %. – co wynika z w drugiego wyliczenia Eurostatu. Wstępnie szacowano, że PKB w III kw. wzrósł o 0,1 % k/k. Natomiast licząc r/r PKB w strefie euro spadł w III kw. o 0,4 %, podczas gdy w II kw. spadł o 0,6 %. Wynik był zgodny z oczekiwaniami.

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w październiku w ujęciu m/m spadła o 0,2 %, a miesiąc wcześniej spadła o 0,6 %. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż m/m nie zmieni się. Sprzedaż detaliczna r/r spadła w eurolandzie w październiku o 0,1 %, po wzroście w poprzednim miesiącu o 0,3 %. Tu spodziewano się wzrostu o 1,0 %.

Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie . 51,7 pkt. wobec 51,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 51,5 pkt.

W listopadzie wskaźnik PMI dla przemysłu strefy euro wzrósł do 51,6 pkt, wobec 51,3 pkt w poprzednim miesiącu i prognozie na poziomie 51,5 pkt.

Indeks PMI dla przemysłu Niemiec wzrósł w listopadzie do 52,7 pkt, wobec 51,7 pkt w poprzednim miesiącu i prognozie na poziomie 52,5 pkt.

Indeks PMI dla przemysłu Francji spadł w listopadzie do 48,4 pkt, wobec 49,1 pkt w poprzednim miesiącu oraz prognozie na poziomie 47,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 51,2 pkt. wobec 51,6 pkt. w poprzednim miesiącu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 50,9 pkt.

Indeks PMI określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec wyniósł w listopadzie 55,7 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji wyniósł w listopadzie 48,0 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 48,8 pkt.

W listopadzie indeks PMI dla polskiego przemysłu, jaki wspólnie publikuje Markit Economics oraz bank HSBC wzrósł do 54,4 pkt. i znalazł się najwyżej od kwietnia 2011. Miesiąc wcześniej indeks ten miał wartość 53,4 pkt. Opublikowane dane zaskoczyły. W listopadzie oczekiwano tylko lekkiego wzrostu indeksu PMI. Mediana prognoz ekonomistów ankietowanych przez agencję Reutera wynosiła 53,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w listopadzie 50,8 pkt. wobec 50,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, co wynika z opublikowanych danych przez HSBC Holdings i Markit Economics. Wstępnie spodziewano się większego spadku indeksu na poziomie 50,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w listopadzie 52,5 pkt. wobec 52,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca, co wynika z opublikowanych danych przez HSBC Holdings i Markit Economics. Z kolei indeks PMI dla sektora usług w Chinach, jaki wspólnie wylicza Chińska Federacja Logistyki i Zaopatrzenia (China Federation of Logistics and Purchasing ) oraz tamtejszy urząd statystyczny, obniżył się do 56 pkt. Miesiąc wcześniej indeks ten miał wartość 56,3 pkt.

Akcje, obligacje, waluty, surowce

Ostatni tydzień na amerykańskich giełdach miał spadkowy przebieg. Dopiero w pod koniec tygodnia nastąpiło odreagowanie Indeks S&P 500 w ostatni piątek osiągnął na zamknięciu 1805 pkt, wobec 1806 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,1 %). Niemiecki DAX na koniec tygodnia osiągnął 9172 pkt., wobec 9405 pkt. na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 2,5 %). Indeks WIG zakończył tydzień na poziomie 52758 pkt, wobec 54705 pkt na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,6 %). Indeks WIG-Plus, obejmujący notowania najmniejszych spółek, najbardziej wrażliwych na koniunkturę, na koniec ostatniego tygodnia uzyskał 1066,3 pkt, wobec 1096,7 pkt na koniec poprzedniego tygodnia. (spadek o 2,8 %).

W ostatni piątek rentowność 10 – letnich obligacji USA wyniosła 2,872 % wobec 2,763 % w ubiegłym tygodniu ( wzrost o 3,9 %). Natomiast rentowność 10-letnich obligacji Polski w ostatni czwartek wyniosła 4,586 % wobec 4,522 (wzrost o 1,4 %).

W ubiegłym tygodniu pomimo dobrych danych z amerykańskiej gospodarki kurs euro wobec dolara nadal rósł. Zamknięcie EUR/USD na koniec tygodnia wypadło na poziomie 1,370 USD wobec 1,358 USD na koniec poprzedniego (wzrost o 0,9 %). Kurs USD/PLN, wyniósł na zamknięciu 3,05 PLN, wobec 3,09 PLN na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,3 %). W ostatni piątek kurs EUR/PLN wyniósł 4,18 PLN, wobec 4,20 na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 0,5 %)

Poprawa sytuacji gospodarczej skutkowała wzrostem cen podstawowych surowców. W ostatni piątek w Londynie ropa Brent kosztowała 111,6 USD za baryłkę, wobec 110,1 USD za baryłkę na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,4 %) Za tonę miedzi na koniec tygodnia płacono 7111 USD, wobec 7031 USD na koniec poprzedniego tygodnia (wzrost o 1,1 % %). Nadal gorzej wiedzie się metalom szlachetnym. Cena złota w na zakończenie tygodnia wyniosła 1230 USD za uncję, wobec 1252 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 1,8 %). Cena srebra wyniosła w ostatni piątek19,54 USD za uncję, wobec 20,0 USD za uncję na koniec poprzedniego tygodnia (spadek o 3,0 %).

Powyższa analiza, jak i wszystkie zawarte w serwisie AlmanachInwestora.pl, jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

W związku z tym autor tej analizy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane na jej podstawie.

Zobacz także:

Powiązane wpisy:

  1. Tydzień na rynkach: Gospodarka rozczarowała, ale perspektywy lepsze Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2016 roku produkt krajowy brutto liczony w...
  2. Tydzień na rynkach: Spadki na giełdach, gospodarka nie pomaga Mamy za sobą kolejny słaby tydzień  na głównych rynkach akcji, po publikacji niejednorodnych wskaźników gospodarczych...
  3. Tydzień na rynkach: Gospodarka przyspieszyła Wzrost polskiej gospodarki w I kwartale br. okazał się jeszcze wyższy, niż pierwotnie zapowiadał GUS...
  4. Tydzień na rynkach: Złotowłosa gospodarka: dwie beczki miodu i łyżka dziegciu Polska gospodarka zaczyna nabierać rozpędu, chociaż jego impet jest słabszy niż przy poprzednich ożywieniach. Dotyczy...
  5. Tydzień na rynkach: Trudny poczatek roku na giełdach W Chinach pierwsza sesja w nowym roku, datowanym oczywiście nie według kalendarza chińskiego, ale według...
Ten wpis został opublikowany w kategorii Start. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Tydzień na rynkach: Gospodarka USA przyspiesza

  1. GordaanLupt pisze:

    Zbliżają się prezydenckie. Polska potrzebuje zmiany systemu a nie zmiany twarzy. W Polsce od 25 lat pasożytuje przeklęty układ okrągłego stołu, który nie pozwala na szybki rozwój. Partyjniactwo rozsiadło się na Wiejskiej i udaje demokrację. Jednomandatowe okręgi, ordynacja większościowa, system referendalny pozwolą skutecznie oderwać od koryt tych, którzy szkodzą nam od ćwierćwiecza. Przede wszystkim wyjdźcie z domu i zagłosujcie. 60% uprawnionych tego nie robi. Idźcie i głosujcie na wszytko tylko nie POPIS. Potrzebny jest nam ktoś nie uwikłany w zadne układy. Wklejajcie to na swoim FB, w komentarzach, gdzie tylko się da. Wykorzystajmy siłę internetu i rozpocznijmy w maju wielkie zmiany a na jesieni je dokończymy i pogonimy ten antypolski rząd. Jeżeli nie chce ci się iść na wybory wykonaj chociaż te kilka kliknięć myszką i wklej ten tekst gdzieś w internecie. Pamiętajcie motto wyborów 2015 – Wszystko tylko nie POPIS !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *