Metoda porównawcza (wskaźnikowa)

Metoda porównawcza, zwana inaczej metodą względnej wyceny lub wskaźnikową, polega na określeniu wartości rynkowej spółki przez jej porównanie z innymi spółkami, już wycenionymi przez rynek. np. wykorzystując wskaźniki wartości rynkowej C/Z, C/WK, C/S, EV/EBIT, EV/EBITDA.

Porównując wskaźniki wartości rynkowej można również określić względny poziom niedowartościowania lub przewartościowania akcji spółki względem spółek podobnych, względem sektora, do którego spółka należy lub względem szerokiego rynku, mierzonego właściwym indeksem np. WIG 20, WIG.

Wartość rynkową spółki najczęściej szacuje się przy wykorzystaniu bieżących i prognozowanych wielkości kilku odpowiednio dobranych wskaźników wartości rynkowej. Następnie porównuje się z wskaźnikami ustalonymi dla wybranych spółek działających w tej samej branży.

Zaletą metod względnej wyceny akcji jest to, że biorą one pod uwagę wycenę dokonywaną przez rynek. Ich wadą jest niewątpliwie to, że ignorują fakt, iż rynek ma tendencje do przewartościowania lub niedowartościowania akcji.

Technika obliczeń wartości wycenianej spółki w metodach porównawczych sprowadza się do ogólnego wzoru:


gdzie:
WR – wartość rynkowa spółki
WSP – średnia wartość wskaźnika dla spółek porównywanych (np. C/Z, C/WK, C/S)
WE – wartość odpowiedniej kategorii ekonomicznej wycenianego przedsiębiorstwa (np. zysk,wartość księgowa, sprzedaż).

Wskaźniki wartości rynkowej: