Wskaźnik cyklu zapasów

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu zapasów

Wskaźnik cyklu zapasów informuje, po ilu dniach spółka wymienia swoje dotychczasowe zapasy magazynowe na nowe.
Wskaźnik cykllu zapasów
Oczywiście idealną byłaby tak sytuacja gdyby wartość wskaźnika wynosiła 0, co oznaczałoby, że zarówno surowce i materiały do produkcji są natychmiast zużywane, podobnie jak natychmiastowa jest sprzedaż przez spółkę wyrobów gotowych.

W praktyce istnieje konieczność utrzymania określonego stanu zapasów, zarówno z powodu konieczności zabezpieczenia ciągłości produkcji, jak również ciągłości sprzedaży. W przeciętnych warunkach wielkość tego wskaźnika wynosi 30 do 60 dni, ale długość okresu cyklu zapasów istotnie może różnić się w zależności od branży.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu zapasów

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem