Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej spółki są szczególnie ważne, gdyż dotyczą jej podstawowej działalności, na której z założenia spółka powinna zarabiać, a to oznacza, że powinna generować nadwyżkę wpływów nad wydatkami.

W takim wypadku w rachunku przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej pojawi się wartość dodatnia. Pojawienie się ujemnych przepływów z działalności operacyjnej, może świadczyć o przejściowych lub trwałych kłopotach finansowych spółki. Wyjątkiem mogą być spółki w początkowym okresie działalności, które nie generują nadwyżki wpływów nad wydatkami i dla zbilansowania potrzeb posiłkują się relatywnie wysokim finansowaniem zewnętrznym.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem