Formacja objęcia hossy

Formacja objęcia hossy należy do grupy formacji o silnej prowzrostowej wymowie. Składa się z dwóch świec. Pierwsza czarna świeca charakteryzuje się stosunkowo małym korpusem. Korpus świecy następnej – białej – powinien całkowicie zakrywać korpus świecy czarnej. Objęcie hossy pojawia się w końcowej fazie trendu spadkowego. Długa biała świeca, która występuje zaraz po świecy czarnej świadczy o dużej sile strony popytowej. Formacji ta znacznie zwiększa prawdopodobieństwo na odwrócenie trendu bądź też może zwiastować znaczny impuls wzrostowy.

Na rysunku poniżej przedstawiono formację objęcia hossy.

Formacja objecia hossy.

Formacja ta wskazuje punkt zwrotny w walce „byków” z „niedźwiedziami”. Wraz z trwającym trendem spadkowym widać ewidentną przewagę podaży. Otwarcie świecy białej poniżej korpusu świecy czarnej jest tylko potwierdzeniem tej dominacji. Jednak prawie natychmiastowy wzrost rynku świadczy o tym, że popyt wraca do gry. Następnie powstanie długiej białej świecy, która dodatkowo zamyka się powyżej świecy poprzedniej stawia pod znakiem zapytania dalszą próbę zaniżania cen przez „niedźwiedzie”.

Objęcie hossy jest stosunkowo łatwą do rozpoznania formacją. Nie ma tu mowy o dodatkowym potwierdzaniu lub niekompletności. Jeśli korpus drugiej wzrostowej świecy nie jest większy od korpusu świecy czarnej nie jest to wtedy formacja objęcia hossy. Należy wtedy zwrócić uwagę czy powstający układ świec nie tworzy formacji przenikania, ponieważ początkowa faza rozmieszczenia i budowy świec jest zbliżona dla obydwu układów.

Zobacz również: