Korekta płaska pędząca

Inną odmianą korekty płaskiej zaliczaną do grupy korekt nieregularnych jest tzw. pędząca korekta płaska, zwana również korektą „w biegu”.

W tego rodzaju korekcie koniec fali B, podobnie jak w przypadku korekty rozszerzonej w trendzie wzrostowym, znajduje się powyżej początku fali A. Natomiast fala C jest na tyle krótka, że kończy się pomiędzy końcem fali A, a końcem fali B. Najczęściej do zakończenia fali C dochodzi nieco poniżej połowy długości fali B (w przypadku trendu wzrostowego).

Korekta płaska pędząca w czasie hossy

Analogicznie dzieje się kiedy na rynku trend dominujący jest spadkowy. W tym przypadku fala C najczęściej kończy się nieco powyżej połowy fali B.

Korekta płaska pędząca w czasie bessy

 

Relatywnie niewielka długość fali C wynika z faktu, że trend główny jest na tyle silny, aby zniwelować presję korygującą, jaka pojawia się w trakcie tworzenia ostatniej fali C.

Korekty płaskie pędzące najczęściej spotyka się na szybkich rynkach, na których występują silne trendy. Należy jednak dodać, że ten rodzaj korekty występuje najrzadziej jeśli chodzi o całą grupę korekt płaskich.

Zobacz również: