Domy Maklerskie

Domy i biura maklerskie to spółki akcyjne prowadzące działalność maklerską. Podstawę prawną funkcjonowania domów i biur maklerskich w Polsce stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.jedn. Dz.U. 2010 nr 211, poz. 1383).

Zgodnie z ustawą działalność maklerska w Polsce może być prowadzona wyłącznie przez spółkę akcyjną z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie działalność maklerskiej w Polsce wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Na czym właściwie polega taka działalność? Według wspomnianej ustawy działalność maklerska zawiera wszelkie czynności związane z obrotem papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu. Wymienione czynności obejmują między innymi:

 • oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,
 • nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na cudzy rachunek,
 • nabywanie lub zbywanie papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,
 • zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie,
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
 • prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi,
 • pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych.

Innymi słowy domy i biura maklerskie pośredniczą w obrocie giełdowym pomiędzy giełdą a inwestorami. Wynika z tego, że każdy kto zamierza inwestować w papiery wartościowe (akcje, kontrakty terminowe, opcje itd.) na rynku regulowanym powinien założyć rachunek maklerski w wybranym domy lub biurze maklerskim.

Poniżej zostały wymienione domy maklerskie, biura maklerskie oraz instytucje finansowe prowadzące działalność maklerską na terenie Polski. Lista została sporządzona głównie na podstawie informacji zawartych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego.


Lista Domów MaklerskichANALIZY ONLINE ASSET MANAGEMENT S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon: 22/695-02-02
Fax: 22/695-02-02
WWW: www.analizy.pl


AVIVA INVESTORS POLAND S.A.
Adres: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
tel. 22/557-43-03
fax 22/557-40-19
WWW: www.avivainvestors.pl


DOM MAKLERSKI BDM S.A.
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33/812-84-40/41
Fax: 33/812-84-42
WWW: www.bdm.com.pl


BRE WEALTH MANAGEMENT SA
Adres: ul. Królewska 14, 00-065 Warszawa
Telefon: 22/526-78-78
Fax: 22/526-78-79
WWW: www.brebank.pl


CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Telefon: (22) 821-88-22
Fax: (22) 856-17-77
WWW: www.cdmpekao.com.pl


COPERNICUS SECURITIES S.A.
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Telefon: (22) 44 00 100
Fax: (22) 44 00 105
WWW: www.copernicus.pl


DB SECURITIES S.A.
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Telefon: (22) 579-87-00
Fax: (22) 579-87-01
WWW: www.dbsecurities.pl


DOM INWESTYCYJNY BRE BANKU S.A.
Adres: ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa
Telefon: (22) 697-47-00, 697-49-00,
Fax: (22) 697-47-05, 697-47-01, 697-49-44
WWW: www.dibre.pl


DOM INWESTYCYJNY INVESTORS S.A.
Adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa
Telefon: (22) 378-91-90
Fax: (22) 378-91-91
WWW: www.di.investors.pl


DOM INWESTYCYJNY NEHREBETIUS S.A.
Adres: ul. Retoryka 7, 31-108 Kraków
Telefon: (12) 424-97-77
Fax: (12) 424-97-88
WWW: www.nehrebetius.pl


Dom Maklerski ALFA Zarządzanie Aktywami S.A.
Adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Telefon: (22) 222-35-25
Fax: (22) 222-35-26
WWW: www.dmalfa.pl


DOM MAKLERSKI AFS SP. Z O.O.
Adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
Telefon: (22) 314-71-21
Fax: (22) 654-68-02
WWW: www.dmafs.pl


DOM MAKLERSKI AMERBROKERS S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa
Telefon: (22) 529-67-97
Fax: (22) 529-67-98
WWW: www.amerbrokers.pl


DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.
Adres: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
Telefon: (22) 539-55-55
Fax: (22) 539-55-56
WWW: www.dmbps.pl


DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Telefon: (22) 690-39-44, (22) 690-35-20
Fax: (22) 564-39-43
WWW: www.dmbh.pl


DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Telefon: (22) 622-66-22, /-05 /-10
Fax: (22) 629-71-50
WWW: www.bossa.pl


DOM MAKLERSKI BZ WBK S.A.
Adres: Pl. Wolności 15, 60-967 Poznań
Telefon: (61) 856-48-80, 856-48-88
Fax: (61) 856-47-70
WWW: www.dmbzwbk.pl


DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A.
Adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Telefon: (22) 330-68-88
Fax: (22) 330-68-89
WWW: www.c-p.pl


DOM MAKLERSKI DFP SP. Z O.O.
Adres: ul. Ogrodowa 72/74, 91-071 Łódź
Telefon: (42) 253-45-36
Fax: (42) 253-45-36
WWW: www.dfp.pl


Dom Maklerski FIO
Adres: ul. Szpitalna 1/17, 00-020 Warszawa
Telefon: (22) 827 19 27
Fax: (22) 827 75 07
WWW: www.fio.pl


DOM MAKLERSKI IDM S.A.
Adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków
Telefon: (12) 397-06-00, (12) 397-06-01
Fax: (12) 397-06-01
WWW: www.idmsa.pl


DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A.
Adres: ul. Koszykowa 54, 00-675 Warszawa
Telefon: (22) 630-83-36
Fax: (22) 630-83-37
WWW: www.dmnavigator.pl


TRIGON DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
Telefon: (12) 629-24-00, 629-25-00
Fax: (12) 629-24-50, 629-25-50
WWW: www.trigon.pl


DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa
Telefon: (22) 529-76-36
Fax: (22) 529-76-39
WWW: www.tms.pl


DORADZTWO dla POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SECURITIES S.A.
Adres: Pl. Dąbrowskiego 1/313, 00-057 Warszawa
Telefon: (22) 333-72-63
Fax: (22) 333-72-69
WWW: www.ddpp.com.pl


INVISTA DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: ul. Wspólna 50/14, 00-684 Warszawa
Telefon: (22) 403-57-35
Fax: (22) 403-52-35
WWW: www.ecmdm.pl


ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.
Adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Telefon: (22) 538-62-00, 330-62-00
Fax: (22) 538-62-02, 330-62-02
WWW: www.esp.pl


FIRST INTERNATIONAL TRADERS DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
Telefon: (22) 697-66-66
Fax: (22) 697-66-60
WWW: www.fitdm.pl


DOM MAKLERSKI ING SECURITIES S.A.
Adres: Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa
Telefon: (22) 820-50-18/19
Fax: (22) 820-50-93
WWW: www.ingsecurities.pl


IPOPEMA SECURITIES S.A.
Adres: ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
Telefon: (22) 236-92-00
Fax: (22) 236-92-82
WWW: www.ipopemasecurities.pl


LEGG MASON ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A.
Adres: Pl. Piłsudskiego 2, 00-073 Warszawa
Telefon: (22) 337-66-00
Fax: (22) 337-66-99
WWW: www.leggmason.pl/LMZA


MERCURIUS DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
Adres: ul. Śmiała 26, 01-523 Warszawa
Telefon: (22) 327-16-70
Fax: (22) 327-16-71
WWW: www.mfa.pl


MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa
Telefon: (22) 598-26-00, 598-26-01
Fax: (22) 898 32 02
WWW: www.millenniumdm.pl


MONEY MAKERS S.A.
Adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Telefon: (22) 463 88 88
Fax: (22) 463 88 89
WWW: www.moneymakers.pl


NWAI DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Telefon: (22) 319-57-90
Fax: (22) 319-57-91
WWW: www.nwai.pl


NOBLE SECURITIES S.A.
Adres: ul. Lubicz 3/215, 31-034 Kraków
Telefon: (12) 426-25-15/16
Fax: (12) 411-17-66
WWW: www.noblesecurities.pl


OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
Adres: Rondo ONZ 1, 00-124 WARSZAWA
Telefon: (22) 354-84-00
Fax: (22) 354-84-02
WWW: www.opera.pl


SECUS ASSET MANAGEMENT S.A.
Adres: ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: (32) 352-00-13
Fax: (32) 352-00-14
WWW: www.secusam.pl


UNICREDIT CA IB POLAND S.A.
Adres: ul. E.Plater 53, 00-113 Warszawa
Telefon: (22) 520-99-99
Fax: (22) 520-99-98
WWW: www.caib.pl


Dom Maklerski WDM S.A.
Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław
Telefon: (71)791-15-55
Fax: (71) 791-15-56
WWW: www.wdmsa.pl


VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.
Adres: ul. Włodarzewska 69, 02-384 Warszawa
Telefon: (22) 668-85-58
Fax: (22) 659-20-70
WWW: www.ventusam.pl


X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
Telefon: (22) 520-22-80
Fax: (22) 520-22-81
WWW: www.xtb.pl


Lista Biur Maklerskich


Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A.
Adres: ul. Żurawia 6/12, 00-926 Warszawa
Telefon: (22) 329-43-00
Fax: (22) 329-43-03
WWW: www.bmbgz.pl


Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.
Adres: ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
Telefon: (48) 381-52-79, (48) 381-53-97
Fax: (48) 363-37-72
WWW: www.bmdnbnord.pl


Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.
Adres: Al.Pokoju 1, 31-548 Kraków skr. pocz. 30
Telefon: (12) 682-64-55
Fax: (12) 682-64-53
WWW: www.bm.bph.pl


Biuro Maklerskie Deutsche Banku PBC S.A.
Adres: Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Telefon: (22) 579-87-00
Fax: (22) 579-87-01
WWW: www.deutsche-bank-pbc.pl/index.php/l1/uslugi_maklerskie


Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
Telefon: (22) 521-80-00 /12
Fax: (22) 521-79-46
WWW: www.dm.pkobp.pl


Biuro Maklerskie ALIOR Banku S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Telefon: (22) 555-22-25
Fax: (22) 555-23-13
WWW: www.aliorbank.pl/pl/biuro_maklerskie


Biuro Maklerskie Raiffeisen Banku Polska S.A.
Adres: ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Telefon: (22) 585-30-33
Fax: (22) 585-32-22
WWW: www.raiffeisen.pl


Więcej informacji na stornie Komisji Nadzoru Finansowego.
www.knf.gov.pl

7 odpowiedzi na „Domy Maklerskie

 1. lukaszet pisze:

  „Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi” nie obowiązuje od ponad 6 lat.

 2. Almanach Inwestora admin pisze:

  Dziękuję z informację. Komisja Nadzoru Finansowego nie aktualizuje swojej strony, stąd też pomyłka w odniesieniu do ustawy. Już wprowadziliśmy niezbędne poprawki w tekście.

 3. F*ckin’ amazing things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i’m looking forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 4. I was just seeking this info for some time. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 5. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!|

 6. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thanks|

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *