Najważniejsze zasady w teorii fal Elliotta

Aby w pełni zrozumieć teorię fal Elliotta należy poznać kilka zasad, które wyraźnie określają sposób w jaki należy analizować i określać fale oraz korekty w trendach występujących na rynkach finansowych.

W swojej teorii Elliott wskazuje kilka zasad, od których mogą występować wyjątki w pewnych warunkach oraz takie, które pod żadnym pozorem nie mogą być łamane.

Poniżej przedstawiono najważniejsze z nich:

  • Fala 2 korygująca nie może być dłuższa niż fala 1 impulsu.
  • Fala 3 bardzo często bywa najdłuższą spośród trzech fal impulsu (fale 1, 3 i 5) i nie może być najkrótszą z nich.
  • Fala 4 nie może nachodzić na z falę 1.
  • Struktura fal 2 i 4 bardzo często się różni.
  • Jedna z trzech fal impulsu ma często wydłużoną strukturę.
  • Fale korygujace nigdy nie mają struktury pięciofalowej. Jeśli korekta składałaby się z 5 fal oznacza to, że ruch korygujący jeszcze się nie skończył.

Zobacz również: