Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej związane są, z jednej strony, z wydatkami na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a także nabyciem akcji lub udziałów w innych przedsiębiorstwach oraz, z drugiej strony, z wpływami ze sprzedażą majątku trwałego.

W zdrowej spółce, która zwiększa swój potencjał, przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej będą ujemne. Dodatnie przepływy pieniężne mogą świadczyć o kłopotach finansowych firmy, czego skutkiem jest wyprzedaż majątku trwałego, co może być oznaką kurczenia się bazy do działalności gospodarczej.

Oczywiście trzeba pamiętać, że wyprzedaż części majątku może być wynikiem przemyślanej restrukturyzacji spółki lub też może dotyczyć sprzedaży długoterminowych aktywów finansowych, czyli akcji lub udziałów w innych przedsiębiorstwach. Są to przypadki, gdy dodatnie przepływy z działalności inwestycyjnej, mogą mieć pozytywny charakter.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem