Trójkąty

W swojej teorii Elliott pogrupował również szereg formacji, zaliczanych do grupy formacji korygujących, które kształtem przypominają trójkąty. Są to formacje o strukturze 3-3-3-3-3.

Trójkąty powstają w  sytuacji rynkowej, w której siły popytu i podaży równoważą się. Zwykle mamy wtedy do czynienia z ruchem bocznym. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem związanym z występowaniem tego typu formacji jest widoczne zmniejszenie wolumenu oraz zakresu wahań cenowych.

Trójkąty jako fale korygujące można również podzielić na dwie grupy:

  • regularne
  • nieregularne.

Do grupy regularnych zaliczają się trzy rodzaje trójkątów:

  • zwyżkujący,
  • zniżkujący,
  • symetryczny (zwężający się).

W grupie trójkątów nieregularnych znajdują się:

  • trójkąt symetryczny odwrócony (rozszerzający się),
  • trójkąt pędzący.

Trójkąt zwyżkujący. Kolejne szczyty tworzące formację znajdują się na tym samym poziomie. Kolejne dołki znajdują się coraz wyżej.

Tójkąt zwyżkującyTrójkąt zniżkujący. Szczyty tworzące trójkąt znajdują się coraz niżej. Dołki formacji znajdują się na tym samym poziomie.

Trójkąt zniżkującyTrójkąt symetryczny (zwężający się). Kolejne szczyty formacji znajdują się coraz niżej, natomiast dołki coraz wyżej.

Trójkąt symetrycznyTrójkąt symetryczny odwrócony (rozszerzający się). Szczyty występujące po sobie znajdują się coraz wyżej. Dołki w formacji pojawiają się coraz niżej. Ekstremum fali b wybiega za początek fali a.

Trójkąt symetryczny odwrócony.Trójkąt pędzący. Kolejne szczyty formacji znajdują się coraz niżej, a kolejne dołki coraz wyżej, jednak ekstremum fali b wybiega poza początek fali a.

Trójkąt pędzący.
Zobacz również: