Wskaźnik EV/EBITDA

Wskaźnik EV/EBITDA przedstawia relację pomiędzy skorygowaną kapitalizacją spółki a zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację.

Wskaźnik EV/EBITDA

Łatwo zauważyć, że jest on zmienioną wersją wskaźnika EV/EBIT, gdyż w mianowniku zysk operacyjny został powiększony o amortyzację. Im mniejsza dodatnia wartość wskaźnika tym aktualna cena akcji jest atrakcyjniejsza dla inwestorów.

Wskaźnik EV/EBITDA jest bardziej wiarygodny niż wskaźnik EV/EBIT, gdyż przy obliczaniu EBITDA pomija się amortyzację, która jest  jednym z najbardziej subiektywnych kosztów operacyjnych (przy obliczaniu zysku operacyjnego odejmuje się amortyzację, a następnie przy obliczaniu EBITDA amortyzację  dodaje się).

 

Zobacz również: