Wykresy słupkowe

Wykres słupkowy jest często używany przez inwestorów. W odróżnieniu od tradycyjnego wykresu liniowego, składającego się wyłącznie z cen zamknięcia, zawiera cenę otwarcia, zamknięcia, maksymalną oraz minimalną z danego okresu.

Rysunek poniżej przedstawia budowę pojedynczego słupka. Słupek A zwykle pojawia się w trendzie wzrostowym, kiedy to cena otwarcia znajduje się blisko minimum, natomiast zamknięcia danej świecy znajduje się blisko maksimum. Analogiczna sytuacja zachodzi na słupku B, gdzie cena otwarcia znajduje się bliżej maksimum, a cena zamknięcia bliżej minimum. Jest to słupek występujący zwykle w trendzie spadkowym. Słupek oznaczony jako C przedstawia sytuacją kiedy to otwarcie i zamknięcie następują po tej samej cenie.

Budowa słupków
Budowa słupka:

  • ceny otwarcia zaznaczone są jako poziome kreski z lewej strony słupków
  • ceny zamknięcia zaznaczone są jako poziome kreski z prawej strony słupków
  • wierzchołki słupków to ceny maksymalne
  • najniższe poziomy słupków to ceny minimalne

Wykres słupkowy jak i wykres świecowy przedstawiają te same parametry rynkowe. Zwolennicy wykresów słupkowych twierdzą jednak, że w odróżnieniu od wykresów świecowych, na wykresie słupkowym mamy do czynienia z jednym kolorem.

Świece japońskie, z których składa się wykres świecowy, są przedstawiane w dwóch kolorach. Jak wiadomo, kolory wywołują u ludzi emocje, dlatego też zwolennicy wykresów słupkowych uważają, że stosowanie do analizy wykresów słupkowych nie jest obarczone dodatkowymi emocjami.

Poniżej przedstawiony jest przykład wykresu słupkowego.

Wykres słupkowy.
Zobacz również: