Zasłona ciemnej chmury

Zasłona ciemnej chmury pojawia się na końcu fali wzrostowej i zapowiada odwrócenie trendu. Pierwszą część tej formacji tworzy długa biała świeca. Następnie na rynku musi pojawić się świeca czarna, która stanowi dopełnienie całości. Świeca ta powinna otworzyć się powyżej zamknięcia świecy pierwszej wskazując na dalszą presję kupujących. Rynek może jeszcze nieznacznie pójść w górę, ale zaraz po tym muszą zacząć się spadki na tyle silne, aby świeca czarna zamknęła się poniżej połowy korpusu świecy białej. W takim przypadku formację uznaje się za kompletną.

Sposób budowy zasłony ciemnej chmury opisany powyżej jest jej klasycznym, wręcz podręcznikowym przykładem. Na rysunku poniżej przedstawiono teoretyczny schemat tej formacji.

Zasłona ciemnej chmury.

Ze względu na rosnącą zmienność na rynkach dopuszczalna jest również inna wersja tej formacji. W praktyce często zdarza się, że czarna świeca nie zamyka się poniżej połowy korpusu świecy białej. Należy wtedy poczekać na potwierdzenie, aby uznać formację z kompletną. W takim przypadku potwierdzaniem będzie następna świeca wskazująca na słabość strony popytowej.

Zasłona ciemnej chmury ze swiecą potwierdzającą.

Na rysunku powyżej mamy przykład zasłony ciemnej chmury potwierdzonej przez kolejną świecę. Świeca ta zamknęła się poniżej środka świecy białej. Taka zbudowana formacja również posiada silną prospadkową wymowę. Oczywiście, im niżej zamyka się świeca potwierdzająca w stosunku do świecy białej tym silniejsza wymowa całej formacji.

Zobacz również: