Wskaźnik udziału kapitałów własnych
w finansowaniu majątku trwałego

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik udziału kapitałów własnych
w finansowaniu majątku trwałego

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego informuje, czy wartość kapitału własnego spółki  jest wystarczająca dla sfinansowania aktywów trwałych.

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego

Aktywa trwałe, czyli grunty, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, stanowią podstawę prowadzenia działalności gospodarczej w spółce. Jeśli są one finansowane kapitałem własnym, to niewielkie jest ryzyko utraty możliwości prowadzenia działalności. Stąd też tzw. złota reguła bilansowa mówi, że aktywa trwałe w 100 % powinny być finansowane kapitałem własnym.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik udziału kapitałów własnych
w finansowaniu majątku trwałego

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem