Wskaźnik cyklu należności

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu należności

Wskaźnik cyklu należności wyrażony w dniach wskazuje ile dni upływa od wystawienia faktury z tytułu sprzedaży do momentu otrzymania zapłaty.
Wskaźnik cyklu należności
Ten okres finansowania nabywcy określa się mianem kredytu kupieckiego. W interesie każdego inwestora leży, aby jego spółka ściągała należności jak najszybciej. W praktyce, w większości branż,  czas ten dla rocznego okresu wynosi w granicach 30 do 60 dni, co jest uzasadnione koniecznością regulowania niektórych koniecznych i cyklicznych zobowiązań np. wobec pracowników czy podatkowych.

Ważna jest nie tylko długość oczekiwania na zapłatę, ale także stabilność wskaźnika. Nagłe pogorszenie jego wielkości może świadczyć o kłopotach ze ściąganiem należności, czego konsekwencja mogą być zatory płatnicze w spółce. Ważne jest także, aby wskaźnik cyklu należności w dniach był zbliżony, a najlepiej krótszy od długości okresu, w jakim spółka reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cyklu należności

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem