Wskaźnik cykl konwersji gotówki

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cykl konwersji gotówki

Wskaźnik cyklu konwersji gotówki, określany również jako wskaźnik cyklu kapitału obrotowego netto, informuje ile potrzeba dni, aby zainwestowane środki wróciły do przedsiębiorstwa.
Wskaźnik cykl konwersji gotówki
Okres ten jest równoważny z okresem, w którym spółka potrzebuje dodatkowego finansowania. Wyjątek stanowi ujemna wartość wskaźnika, która informuje, że nie oprocentowany kredyt kupiecki z tytułu zaciągniętych zobowiązań pokrywa nie tylko koszty finansowania przez spółkę niezapłaconych należności, ale także pokrywa koszty utrzymywania zapasów magazynowych w spółce.

Tak czy inaczej, również w przypadku dodatniego wskaźnika cyklu konwersji gotówki im jest niższy, tym korzystniejsza jest sytuacja danej spółki. Spółka powinna dążyć do tego, aby cykl należności był krótszy od cyklu zobowiązań

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Wskaźnik cykl konwersji gotówki

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem