Marubozu

W analizie świec japońskich terminem marubozu określa się świece nie posiadające cieni. Nie ma tu znaczenia kolor danej świecy. Występują zatem: marubozu białe i czarne. Świeca biała ma charakter prowzrostowy, natomiast czarna – spadkowy. Pojawienie się takiej świecy na wykresie w zależności od jej koloru i może świadczyć o dużej sile trendu.

W trendzie wzrostowym białe marubozu świadczy o znacznej sile „byków” i możliwej kontynuacji trendu. W trendzie spadkowym, w określonych warunkach, formacja biała może być pierwszym sygnałem wskazującym na pojawienie się kupujących na rynku i na osłabienie podaży, a w dalszej kolejności na odwrócenie trendu.

W przypadku czarnego marubozu sytuacja jest analogiczna. W trendzie spadkowym świadczy ona o sile „niedzwiedzi”. Jeśli natomiast pojawi się w trendzie wzrostowym, może być pierwszym sygnałem do ewentualnego odwrócenia trendu lub też korekty.
świece marubozu
Istnieją dwie specyficzne odmiany tej formacji. Są to:

  • marubozu otwarcia – nie posiada cienia po stronie otwarcia
  • marubozu zamknięcia – nie posiada cienia po stronie zamknięcia

Zobacz również: