Wykresy liniowe

Wykres liniowy jest najprostszym rodzajem wykresu. Jego konstrukcja polega na połączeniu linią prostą cen z dowolnie wybranego przez inwestora okresu np: godzin, dni itd. Zwykle stosowaną wartością przy tworzeniu wykresu liniowego jest cena zamknięcia.

Niektóre programy do analizy techniczną dają jednak możliwość ustawienia tej ceny na cenę otwarcia bądź cenę maksymalną z wybranego okresu.

Wykres liniowy przedstawia rysunek poniżej.

 

Wykres liniowy

 

Wykresy liniowe używane są bardzo rzadko. Spotkać się można z nimi jedynie na portalach o tematyce ekonomicznej i finansowej. Profesjonalni inwestorzy nie korzystają z tego rodzaju wykresu ze względu na niewielką ilość danych jaką przedstawia.

Zobacz również: