Kryteria oceny zarządu spółki

Analiza fundamentalna Kryteria oceny zarządu spółki

Mocne fundamenty finansowe spółki są w większości wynikiem dobrego zarządzania, ale same w sobie nie są wystarczające do oceny pracy prezesa i pozostałych członków zarządu. Konieczne są dodatkowe kryteria oceny jakości zarządzania, które upewnią inwestora, że znalazł spółkę, której poszukiwał. Zdaniem Jima Collinsa, pisarza i badacza rynku, poszukujemy zarządzających, którzy „budują trwałą wielkość dzięki paradoksalnej mieszance osobistej skromności i profesjonalnej siły przebicia”. O każdym z takich zarządzających można powiedzieć, że myśli jak właściciel spółki, uczciwie podchodzi do akcjonariuszy i jest zmotywowany.

1. Czy zarządzający myślą jak właściciele spółki?

  Zarządzający, którzy myślą jak właściciele spółki, nie tracą z oczu najważniejszego celu spółki, jakim jest powiększanie jej wartości dla akcjonariuszy i podejmują racjonalne decyzje silnie związane z osiągnięciem tego celu. Jedną z takich ważnych decyzji jest podejście zarządzających do podziału zysku, który może być reinwestowany lub zwracany akcjonariuszom.

  To jak zarządzający radzą sobie z tym dylematem jest testem na ich logiczne myślenie i racjonalność w działaniu. Jeśli nadwyżka finansowa inwestowana w rozwój firmy pozwala uzyskać ponadprzeciętny zwrot z kapitału własnego, wówczas firma powinna zatrzymać całość lub większość zysku netto i reinwestować go. W przeciwnym wypadku zatrzymywanie zysku w firmie jest zupełnie nieracjonalne i powinna być zwrócona akcjonariuszom w postaci dywidendy lub skupu akcji w celu umorzenia.

   


  Niestety dość powszechna jest praktyka, w której to proponuje się zatrzymywanie zysku w spółce w celu rozwoju organicznego lub przejmowania innych firm, pomimo pogarszającej się rentowności kapitału własnego. Takie działanie wzorowane na zachowaniu innych firm, określa się jako „owczy pęd” instytucji, który rzadko jest zbieżny z interesem właścicieli (inwestorów).

  2. Czy zarząd uczciwie podchodzi do akcjonariuszy?

   Istotne jest czy zarząd przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartego w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Chodzi przede wszystkim o transparentność spółki giełdowej, poprawę komunikacji z inwestorami i wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy, zwłaszcza mniejszościowych.

   Szacunek i zaufanie można okazać tylko takim zarządzającym, którzy rzetelnie informują akcjonariuszy o finansach firmy, nie ukrywają trudności i mówią o swoich błędach równie otwarcie, jak o sukcesach, a ochronę praw akcjonariuszy nie postrzegają wyłącznie poprzez pryzmat interesów inwestorów strategicznych.

   3. Czy zarząd jest zmotywowany?

    Zmotywowani zarządzający w pozytywnym znaczeniu to tacy, którzy kierują spółką w taki sposób, jakby była ona jedynym majątkiem, jaki ich rodziny będą posiadały przez następne 100 latW. Buffett.

    Mówimy zatem o ludziach dla których pasja rozwijania biznesu jest ważniejsza niż wynagrodzenia i inne korzyści finansowe. Nie można do takiej kategorii zaliczyć osób, które nabywają lub sprzedają akcje swojej firmy w oparciu o posiadany dostęp do poufnych informacji o spółce, tzw. „insider trading” albo stosujących sztuczki księgowe dla zwiększenia zysku, od którego zależy wielkość ich premii, bądź też przedstawiających optymistyczne prognozy dla podbicia kursu akcji.

    Analiza fundamentalna Kryteria oceny zarządu spółki

    Zobacz również: