Wycena wartości rynkowej spółki

Analiza fundamentalna Wycena wartości rynkowej spółki

Selekcja spółek przy wykorzystaniu wybranych wskaźników oceny fundamentów finansowych, prowadzonych przez godne zaufania zarządy, pozwala wybrać spółki, którymi warto się zainteresować, co nie znaczy kupić w danym momencie.

Mocne fundamentalnie i dobrze zarządzane spółki mogą być tanie lub drogie. Wynika to stąd, że gdy na rynku dominują wzrosty (panuje hossa), a inwestorzy tryskają optymizmem, to cena akcji większości spółek jest wyższa niż ich rzeczywista wartość rynkowa. Odwrotnie, gdy na rynku dominują spadki (panuje bessa), a inwestorzy nastawieni są pesymistycznie, to cena akcji większości spółek jest niższa od ich rzeczywistej wartości rynkowej. Zdarzają się także przypadki gdy rynek zapomina o niektórych spółkach i wycenia je, bez wyraźnego uzasadnienia, gorzej niż inne spółki z tej samej branży. Bywa też tak, że rynek nie dostrzega wyższego, w porównaniu do podobnych spółek, potencjału tkwiącego w określonej spółce, co nie jest uwidocznione w cenie akcji. Stąd logiczny wniosek, że najlepiej byłoby kupić mocne fundamentalnie i dobrze zarządzane spółki, wtedy gdy ich cena jest niższa od rzeczywistej wartości rynkowej.

Cenę akcji ustala rynek, natomiast wartość rynkową akcji określa inwestor. Wartość rynkową akcji można ustalić przy wykorzystaniu różnorakich metod wyceny. Do najpopularniejszych metod stosowanych przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych należą metody porównawcze i metody dochodowe. Często najlepsze efekty uzyskuje się wykorzystując obie metody jednocześnie.

Metody wyceny przedsiębiorstw

  1. Metoda porównawcza (wskaźnikowa)
  2. Metoda dochodowa DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)

Analiza fundamentalna Wycena wartości rynkowej spółki

Zobacz również: