Wskaźnik ceny do przychodów ze sprzedaży

Wskaźnik ceny do przychodów ze sprzedaży przedstawia relację pomiędzy ceną akcji a przychodami ze sprzedaży przypadającymi na tę akcję.

Wskaźnik cena do przychodów ze sprzedaży

Wykorzystuje się go głównie przy ocenie niedowartościowania bądź przewartościowania  spółek, dla których  oblicza się wskaźnika C/Z, z powodu ujemnego zysku netto. Podobnie jak przy wskaźniku C/Z porównuje się wskaźnik dla spółki do wskaźnika podobnych spółek,  średniego wskaźnika dla  branży lub średniego wskaźnika dla całego rynku.

Zobacz również: