Formacja młota | Młot

Formacja młota spośród innych formacji wyróżnia się przede wszystkim długim dolnym cieniem. Cena zamknięcia natomiast musi być w tym przypadku bliska cenie maksymalnej bądź jej równa. Zwykle przyjmuje się zasadę, że cień dolny powinien być przynajmniej trzy razy większy od korpusu.

Młot jest bardzo silną formacją w swojej wymowie. Daje mocny sygnał prowzrostowy. Ważność tej świecy, jak i większości świec japońskich, zależy od tego czy pojawi się w odpowiednich warunkach rynkowych. W przypadku młota jego ważność zależy od tego czy wcześniej wystąpił silny impuls spadkowy. Jeśli taki spadek ma miejsce, a następnie pojawia się młot jest on wtedy sygnałem do zwrotu w górę.

Jeśli spadki na rynku znajdują się w fazie początkowej pojawienie się młota nie ma większego znaczenia i nie należy spodziewać się wybicia w górę. Najczęściej w takich sytuacjach rynek kontynuuje trend spadkowy.

Rysunek poniżej przedstawia w teorii formację młota wraz z poprzedzający go spadkiem na rynku oraz wybiciem zaraz po nim.
Formacja młota | Młot.

Zobacz również: