Wskaźnik ceny do wartości księgowej Grahama

Wskaźnik ceny do wartości księgowej Grahama jest bardziej rygorystyczną wersją klasycznego wskaźnika C/WK. Przy jego obliczaniu pomija się aktywa trwałe, tak jakby były one zerowe, chociaż takimi nigdy nie są.

Wskaźnik ceny do wartości księgowej Grahama

Idea tego wskaźnika jest jednak taka, że jeśli spółka jest niedowartościowana, gdy weźmie się pod uwagę wyłącznie aktywa obrotowe, to będzie zdecydowanie niedowartościowana przy klasycznym wskaźniku C/WK.

Zobacz również: