Wskaźnik ceny do wartości księgowej

Wskaźnik ceny do wartości księgowej (ang. P/BV, Price to book value) określa efektywność wykorzystania aktywów, nie uwzględniając źródła pochodzenia kapitału. Wskaźnik C/WK ilustruje ile musimy zapłacić za jedną złotówkę wartości księgowej spółki, a wartość księgowa to nic innego jak wartość majątku spółki sfinansowana ze środków własnych (aktywa netto).

Wskaźnik ceny do wartości księgowej

Wskaźnik wynoszący 1 oznacza, że zakupu akcji dokonujemy dokładnie według ich wartości księgowej. Zatem im niższa wartość wskaźnika C/WK względem jedności, tym lepiej dla inwestora.

Teoretycznie użycie tego wskaźnika do oceny atrakcyjności cenowej spółki jest prosta. Jednak podobnie jak w przypadku wskaźnika C/Z, wskaźnik C/WK jest zróżnicowany w zależności od branży, fazy cyklu w jaki znajduje się rynek, a także od perspektyw rozwojowych spółki. Można tutaj poczynić podobne uwagi, jak dla wskaźnika C/Z, jeśli chodzi o jego dostępność i sposób wykorzystania.

W czasie bessy wiele spółek jest oferowanych na rynku znacząco poniżej wartości rynkowej, natomiast w czasie hossy takie przypadki są bardzo rzadkie. W porównaniu do wskaźnika C/Z, wskaźnik C/WK można obliczyć dla wszystkich spółek, także takich, które przynoszą straty.

Tradycyjna podpowiedź dla inwestorów brzmi: kupować akcje spółek o niskim wskaźniku C/WK (tanie), a unikać akcji spółek o wysokim wskaźniku C/WK (drogie). Jednak, podobnie jak przy wskaźniku C/Z, należy pamiętać o wyjątkach.

Zobacz również: