Rodzaje wykresów

Wykresy cenowe są najważniejszym narzędziem dla każdego analityka technicznego jak i inwestora, który w swoich analizach posiłkuje się analizą techniczną. Wykres cenowy to sekwencja cen nałożonych na wybranej skali czasowej. Na osi pionowej wykresu znajduje się skala cen, natomiast oś pozioma przedstawia czas.

Przed nastaniem ery informatyzacji wykresy były rysowane ręcznie. Obecnie jednak istnieją dziesiątki specjalistycznych programów do precyzyjnej analizy wykresów. Każde szanujące się biuro maklerskie posiada w swojej ofercie takie oprogramowanie. Wielu zawodowych inwestorów, którzy zaczynali swoją przygodę na rynkach kilkanaście lat temu, twierdzi, że ręczne rysowanie wykresu przez określony czas może zwiększyć umiejętność „czucia” rynku.

Większość inwestorów i analityków zwykle wybiera konkretny rodzaj wykresu ze względu na swoje upodobania jak również dlatego, że każdy z wykresów przedstawia nieco inne informacje oraz spojrzenie na rynek.

Istnieją cztery najważniejsze rodzaje wykresów: