Formacja przenikania

Formacja przenikania jest odwrotnością zasłony ciemnej chmury. Formacja przenikania pojawia się na końcu trendu spadkowego. Tworzą ją dwie świece. Pierwszą jest świeca czarna. Zwykle posiada długi korpus i krótkie cienie. Zaraz za nią pojawia się druga świeca. Jeśli świeca druga w pełni się uformuje całą formację uważa się za kompletną.

Jeśli rynek od dłuższego czasu znajduje się w trendzie spadkowym pojawienie się formacji przenikania może być sygnałem do odwrócenia lub przynajmniej większej korekty. Jeśli mamy do czynienia z korektą trendu wzrostowego, wystąpienie tej formacji może sygnalizować koniec korekty i powrót do trendu wzrostowego.

Formacja przenikania.

Powyższy rysunek przedstawia podręcznikowy przykład formacji przenikania. W takim przypadku świeca biała powinna zamknąć się powyżej połowy korpusy poprzedniej czarnej świecy. Im bliżej poziomu otwarcia pierwszej świecy zamknie się świeca druga, tym silniejsza jest wymowa całej formacji.

W rzeczywistości może się zdarzyć, że biała świeca nie zamknie się powyżej połowy świecy czarnej. W takim przypadku, podobnie jak przy formacji zasłony ciemnej chmury, należy poczekać na następna świecę. Aby uznać formację za kompletną trzecia świeca powinna zamknąć się powyżej połowy czarnego korpusu pierwszej świecy. Dopiero wtedy formacja zyskuję wymowę prowzrostową.

Zobacz również: