Marża zysku netto

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Marża zysku netto

Wskaźnik marży zysku netto oblicza się jako iloraz zysku netto uzyskanego przez spółkę do przychodów uzyskanych w tym samym czasie ze sprzedaży.

Marża zysku netto

Wyrażony w procentach wskaźnik marży zysku netto informuje jak rentowna jest sprzedaż realizowana przez spółkę, a ściślej ile spółka uzyskuje nadwyżki lub straty finansowej na każde 100 zł uzyskanych przychodów ze sprzedaży. Kluczowe znaczenie dla wysokości marży zysku netto ma poziom cen uzyskiwanych za sprzedawane produkty oraz  skuteczność trzymania w ryzach kosztów ponoszonych w spółce.

Analiza fundamentalna Ocena fundamentów finansowych spółki Marża zysku netto

Zobacz również:

  • Rentowność
  • Płynność
  • Przepływy pieniężne (cash flow)
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym
  • Zarządzanie długiem