Gwiazda wieczorna

Gwiazda wieczorna, w odróżnieniu od przedstawionych wcześniej układów, formacja składa się z trzech świec. Jest formacją, której pojawienie się w trendzie wzrostowym zapowiada jego odwrócenie.

Gwiazda wieczorna powstaje wtedy, gdy w czasie wzrostów na wykresie pojawia się długa biała świeca, po której nieco powyżej powstaje świeca o małym korpusie. Mniejsza świeca może być biała lub czarna, jednak jej korpus nie powinien stykać się z korpusem świecy pierwszej. Trzecim elementem formacji jest świeca czarna, której korpus również nie powinien stykać się z korpusem świecy drugiej. Zamknięcie świecy trzeciej powinno znajdować się przynajmniej poniżej połowy korpusu długiej białej świecy.

Rysunek poniżej przedstawia schemat gwiazdy wieczornej.

Gwiazda wieczorna.

Druga świeca w opisanej formacji może przyjmować różne kształty. Jeśli jest to doji wtedy cała formacja nazywana jest wieczorną gwiazdą doji.

Oczywiście najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o prospadkową wymowę, jest takie gdy druga świeca w formacji posiada czarny korpus.  Świadczyłoby to o tym, że „niedźwiedzie” przejęły inicjatywę, a „byki” nie są na tyle silne żeby utrzymać ceny na osiągniętych wcześniej poziomach. W takim przypadku prawdopodobieństwo spadków jest większe.

Zobacz również: