Analiza Techniczna

Analiza techniczna jest to, najprościej mówiąc, analiza wykresów. Istnieje kilka głównych metod zaliczanych do tej dziedziny analizy, które znacznie różnią się od siebie. Niemniej jednak każda z nich bazuje na tych samych założeniach. Dodatkowo do dyspozycji mamy również szeroki zasób narzędzi, które można wykorzystać jako potwierdzenie sygnałów płynących z techniki wykorzystanej przez inwestora.

Zanim jeszcze przejdziemy do dokładnego opisu metod zaliczanych do analizy technicznej należy szczegółowo wyjaśnić, czym jest ten rodzaj analizy i omówić główne założenia stanowiące jej fundament.

Na wstępie krótkie definicje:

Analiza techniczna rynków finansowych.„Analiza techniczna to metoda badania zachowań rynku na podstawie wykresów cenowych, której celem jest przewidywanie przyszłych ruchów cen i trendów.”
Cytat z książki: „Analiza techniczna rynków finansowych” John J. Murphy

Analiza techniczna

„Analiza techniczna jest metodą przewidywania ruchów cen i przyszłych trendów rynkowych za pomocą badania wykresów przedstawiających dotychczasowe działanie rynku, obejmujące poziom cen i obrotów, a jeśli to możliwe również otwartych pozycji.” Cytat z książki: „Analiza techniczna – wprowadzenie” Zespól Reuters

Jak wynika z powyższych definicji analiza techniczna jest metodą badań zachowań rynku, której celem jest projekcja przyszłych ruchów cen. Czynnikiem zwiększającym wiarygodność analizy jest wielkość wolumenu lub ilość otwartych pozycji. Podstawowym narzędziem w tego typu analizie jest wykres cenowy. Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami wykresów do tego typu badań są wykresy świecowe i słupkowe. Wynika to z faktu, iż z tych właśnie wykresów inwestor jest w stanie uzyskać o wiele więcej informacji niż w przypadku zwykłego wykresu liniowego.


Analizę techniczną stosuje się do badania cen na praktycznie wszystkich możliwych rynkach. Od rynku akcji, walut po rynki stóp procentowych i kontraktów terminowych. Podstawowe metody i narzędzia analizy technicznej stosuje się zwykle w taki sam sposób niezależnie od rodzaju rynku. Istnieją jednak pewne różnice co do doboru narzędzi bardziej zaawansowanych. Zastosowanie innych instrumentów i wskaźników dla innych rynków wynika przede wszystkim z różnej specyfiki poszczególnych giełd oraz ich uczestników. Inna specyfika sprawia, że niektóre narzędzia lub wskaźniki charakteryzują się większą skutecznością np: na rynku akcji, a inne na rynkach walutowych „forex”.

Tego typu kwestie są możliwe do wychwycenia przez analityków technicznych posiadających pewne doświadczenie. Dla osób rozpoczynających przygodę z analizą ruchów cen najlepszym sposobem na poznanie tych różnic będzie przeprowadzenie szeregu badań i testów narzędzi dla dokładnego poznania specyfiki rynku, na którym planują inwestować swoje środki finansowe.

Analiza Techniczna – podstawy

  1. Założenia analizy technicznej
  2. Rodzaje wykresów

Japońskie techniki analizowania wykresów

  1. Świece japońskie
  2. Formacje świecowe

Złożone teorie analizy technicznej

  1. Fibonacci
  2. Teoria fal Elliotta