Korekta płaska rozszerzona

Pierwszą z grupy nieregularnych korekt płaskich jest tzw. korekta płaska rozszerzona. W rozszerzonej korekcie płaskiej ABC ekstrema cenowe każdej z kolejnych fal znacznie wykraczają poza ekstrema fali poprzedniej.

Jeśli zatem trend główny na rynku jest wzrostowy to koniec fali B, w rozszerzonej korekcie płaskiej, znajduje się wyraźnie powyżej początku fali A. Natomiast koniec fali C znajduje się wyraźnie poniżej końca fali A.

Korekta płaska rozszerzona w czasie hossy

W przypadku trendu spadkowego koniec fali B znajduje się znacznie poniżej początku fali A, a koniec fali C wybiega znacznie ponad koniec fali  A. Taką sytuację przedstawia rysunek poniżej.

Korekta płaska rozszerzona w czasie bessy

Zobacz również: