Wskaźnik ceny do zysku

Wskaźnik ceny do zysku (ang. P/E, Price Earnings Ratio) to jedna z najprostszych, ale jednocześnie dość skutecznych miar atrakcyjności akcji. Przedstawia on  relację pomiędzy kursem akcji spółki a zyskiem netto przypadającym na tę akcję (zysk netto/liczba akcji). Wskaźnik C/Z informuje zatem w uproszczeniu ile potrzeba lat, aby cena zakupu akcji zwróciła się pod postacią  zysków spółki.

Wskaźnik cena do zysku.Wskaźnik na poziomie np.  10 oznacza, że potrzeba dziesięciu lat, o identycznych zyskach rocznych, aby zrównały się one z ceną zakupu. Zatem im niższa wartość wskaźnika, tym korzystniejsza ocena spółki, ale pomijamy ze zrozumiałych względów wartości ujemne.

Trzeba jednak pamiętać, że wskaźniki C/Z są zróżnicowane w zależności od branży, fazy cyklu w jakim znajduje się rynek, a także od perspektyw rozwojowych spółki. Mimo, że wskaźnik C/Z dla spółek giełdowych jest łatwo dostępny (chociaż codziennie może się zmieniać), to jego wykorzystanie do podejmowania decyzji nie jest już najczęściej takie proste.

Po pierwsze dlatego, że cena akcji (licznik) kształtuje się pod wpływem emocji inwestorów.

Po drugie dlatego, że zysk netto (mianownik), jest kategorią księgową, i może być wynikiem przyjętych zasad rachunkowości, jak również efektem zdarzeń jednorazowych lub zwyczajnych „sztuczek” księgowych.

Pamiętając o tych zastrzeżeniach niedowartościowanie (przewartościowanie) akcji danej spółki można określić porównując jej wskaźnik C/Z ze wskaźnikami innych spółek tej samej branży, średnim wskaźnikiem dla branży lub średnim wskaźnikiem dla całego rynku. Tradycyjna opinia, według której akcje o niskim wskaźniku C/Z są bardziej atrakcyjne od tych o wysokiej wartości wskaźnika, potwierdza się w praktyce. Oczywiście trzeba pamiętać o wyjątkach, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

Odwrotnościa wskaźnika C/Z jest rentowność akcji (tzw. earnings yield). Pokazuje ona teoretyczną, roczną stopę zwrotu przy założeniach bieżącego kursu akcji i przypadających na nią zyski spółek (tzw. EPS). Jeśli przykładowo C/Z dla spółek WIG wynosi 12 %, to średnia rentowność akcji wynosi 8,33 %. Jeśli w tym samym czasie rentowność obligacji skarbowych wynosi 5 %, to oznacza, że inwestowanie w akcje jest atrakcyjniejsze niż inwestowanie w obligacje, a premia wynosi 3,3 %.

Zobacz również: