Formacje świecowe

W poprzednim dziale – świece japońskie – przedstawiono formacje świecowe, których podstawą była jedna świeca biała lub czarna. Dodatkowe świece potrzebne były jedynie do potwierdzenia takiej formacji. Były to zatem formacje składające się z jednej świecy.

Jednak oprócz wspomnianych powyżej formacji świec japońskich istnieje jeszcze wiele innych składających się z dwóch i więcej świec. Mogą to być zarówno formacje potwierdzające siłę i kierunek trwającego trendu tzw. formacje kontynuacji trendu oraz takie, których pojawienie się świadczy o tym, że trwający trend traci impet i możliwe jest jego odwrócenie lub głębsza korekta. W drugim przypadku mamy do czynienia z formacjami odwrócenia trendu.

W przypadku formacji odwrócenia zwykle potrzebna jest jeszcze dodatkowa świeca o określonej budowie, która nie tworzy bezpośrednio formacji jednak pełni ważną funkcję. Jest to świeca potwierdzająca.

 

Do najważniejszych formacji składających się z kilku świec należą: