Wisielec

Wisielec w swojej charakterystyce bardzo przypomina formację młota. Jest świecą o bardzo długim dolnym cieniu i krótkim korpusie, który powinien znajdować się w pobliżu ceny zamknięcia, czyli górnego końca świecy.

W przeciwieństwie do młota, wisielec zwiastuje spadki na rynku. Wynika z tego, że świeca o identycznym wręcz kształcie może być zapowiedzią wzrostów jak i spadków. To jakie znaczenie prognostyczne będzie miała świeca o opisanym wcześniej kształcie zależy od tego, w jakich warunkach rynkowych wystąpi.

W przypadku wisielca musi to być silny impuls wzrostowy poprzedzający pojawienie się tej formacji. Jest to zatem świeca będąca pierwszym sygnałem odwrócenia trendu wzrostowego pojawiająca się na szczycie impulsu.

Wisielec. Formacja wisielca.

Wisielec jako pojedyncza świeca może mieć niewielkie znaczenie prognostyczne. Jak już wspomniałem jest ona tyko pierwszym sygnałem do spadków. Aby jej wymowa została potwierdzona, następna świeca jaka pojawi się na wykresie musi być świecą czarną. Cena zamknięcia wspomnianej czarnej świecy powinna znajdować się poniżej korpusu wisielca.

W praktyce równie często na wykresach pojawiają się formacje wisielca z białym jak i czarnym korpusem. Nie należy jednak przywiązywać do tego większej wagi ze względu na niewielkie znaczenie koloru korpusu dla wymowy tej świecy.

Zobacz również: